I høring nu: Metodeanmeldelse for implementering af Implicit Nettabshåndtering

Ved den nuværende eksplicitte håndtering af nettab købes den tabte energi i forbindelse med transport imellem budområder direkte af TSOerne ved, at TSOen ligger elprisuafhængige bud ind på børserne tilsvarende til det forventede nettab.

Det indebærer, at i timer, hvor der er udvekslinger mellem budområder, og der er små eller ingen elprisforskelle, da kan flaskehalsindtægten ikke dække de enkelte TSOers indkøb af tabt energi (nettab). Det betyder, at der bliver transporteret energi mellem budområder, selvom det i nettab koster mere at transportere energien, end der bliver skabt af velfærd ved samhandel, hvilket ikke er samfundsøkonomisk optimalt.

Med baggrund i overstående, er Energinets endelige mål at indføre implicit håndtering af nettab på de danske HVDC-forbindelser. Med nærværende metodeanmeldelse ønsker Energinet at indføre implicit nettabshåndtering på Skagerrak-forbindelsen i day-ahead markedet, og det grænseoverskridende intraday marked (XBID), når XBID systemet er konfigureret til at kunne håndtere implicit nettab.

Aktører/interessenter inviteres derfor til at indsende høringssvar til Markus Benjamin Janitzek på mbj@energinet.dk inden høringsfristen den 29. maj 2018.

Hvad ?
Denne høring vedrører metodeanmeldelsen fra Energinet om indførelse af implicit nettab på Skagerrak forbindelsen.

Hvorfor?
Inden indsendelse af forslaget til Energitilsynet har Energinet pligt til at sende forslaget i offentlig høring. Formålet med høringen er at få synspunkter fra aktører og interessenter med i forslaget.

Hvordan?

Høringssvar indsendes til mbj@energinet.dk inden høringsfristen den 29. maj 2018, med emnefelt: ”Høringssvar – Metodeanmeldelse Implicit nettab ”virksomhed”. Efter høringen vil Energinet gennemgå høringssvarene og opdatere forslaget i overensstemmelse hermed. Derfor bedes det tydeligt markeres i høringsvaret, såfremt noget i høringsvaret skulle være fortroligt, da dele af høringsvaret potentielt offentliggøres.

Høringsdokumenterne til højre her på siden består af metodeanmeldelsen, og de relevante bilag, som danner grundlag til metodeanmeldelsen.


Til orientering, Energinet har, den 1. maj, tilpasset enheder i figur 1, samt bilag 3 af metodeanmeldelsen. Yderligere er en tastefejl i et terminologi begreb rettet i bilag 4.