Energinet etablerer datterselskaber

Energinet ændrer pr. 1. maj sin organisatoriske struktur og opretter en række datterselskaber. Fremover består Energinet af en koncernstab, to serviceselskaber og datterselskaberne Elsystemansvar, Eltransmission, Gas-TSO, Gas Storage Denmark, Dansk Gasdistribution, DataHub.

Datterselskaberne har egen direktion og bestyrelse, og alle beslutninger vedrørende daglig drift foretages i selskaberne.

”Energinets forretning er blevet større og mere kompleks. Med den nye koncernstruktur skaber vi større gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, og vi laver en klar adskillelse af roller og ansvar. Det skal være tydeligt for borgere og energibranche, hvem der gør hvad,” siger administrerende direktør Thomas Egebo. 

Entydigt ansvar for drift og resultater
Energinet har de senere år overtaget flere forskellige opgaver, og de enkelte forretningsområder har forskellig økonomisk styring og forskellige måder at optimere driften på. Med de nye enheder bliver der et entydigt ansvar for drift og resultater og endnu bedre mulighed for at drive forretningsområderne ud fra de præmisser, de er underlagt. Dermed sikrer Energinet, at statens kritiske energiinfrastruktur fortsat bliver drevet så effektivt som muligt.

Ansvaret for koncernens langsigtede udvikling, strategi og politikker ligger stadig hos koncernledelsen, som også tager alle beslutninger, der kræver prioritering og fokus på tværs af selskaberne.

Energinets bestyrelse, som er udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren, har fortsat det endelige, strategiske og forretningsmæssige ansvar for Energinet. 

Se tidligere omtale her: Energinet ændrer sin organisation – effektiv drift og tydelig opgaveopsplitning

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.