EN-Two-markets-become-one-W

To markeder bliver til ét – Sverige og Danmark harmoniserer gasmarkederne

De svenske og danske gastransmissionsselskaber, Swedegas og Energinet, har nu besluttet at foretage de nødvendige investeringer med henblik på at integrere gasmarkederne i Sverige og Danmark. Dette initiativ vil øge forsyningssikkerheden og samtidig betyde, at der kommer flere aktører på gasmarkedet. Initiativet er også i tråd med EU’s bestræbelser på at harmonisere markederne inden for Unionen.

I et tæt samarbejde med markedets aktører – slutkunder, gasleverandører, systemoperatører og regulerende myndigheder i både Sverige og Danmark – er der i det forgangne år foretaget detaljerede analyser af forudsætningerne for fælles balancering og handel.

Integration af markederne har en række fordele:

- Øget forsyningssikkerhed via sammenlægning af gastransmissionssystemerne, hvorved der opnås større robusthed og lavere følsomhed over for udsving

- Øget antal gasleverandører på markedet, hvorved der skabes større konkurrence til slutkundernes fordel

- Effektivisering af administrationen.

”Denne udvikling af det svenske gasmarked har fokus på slutkunden”, siger Johan Zettergren, som er administrerende direktør for Swedegas. ”Vi ønsker, at det skal være nemt og attraktivt at vælge gas, herunder vedvarende alternativer, både i industrien, transportsektoren og husholdningerne”.

Målet er, at det fælles balanceområde skal igangsættes i april 2019. Der pågår i øjeblikket en dialog med markedets aktører om de tilpasninger af IT-systemer og rutiner, som det er nødvendigt at gennemføre i det forberedende arbejde.

”En fælles balancezone kan gøre det dansk/svenske gasmarked mere attraktivt for markedsaktørerne, og vi starter nu på i samarbejde med aktørerne at udvikle løsningen, så den skaber mest mulig værdi”, siger Jeppe Danø, direktør, Gas System Operator, Energinet.

Projektet har sin egen hjemmeside: https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Swedegas-Joint-Balancing-Zone

Yderligere information fås ved at kontakte kommunikationschef Saila Horttanainen i Swedegas, +46 70 622 776 06, eller direktør Jeppe Danø, Gas System Operator, Energinet, +45 23 33 88 05.

Kontakt

Om Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Vi udvikler gasnettet, så det er parat til morgendagens energiløsninger. Vi bygger nye rør til udlandet og arbejder på at gøre gassen mere klimavenlig.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.