Udlicitering af balanceansvar for aftagepligtige anlæg

Energinet udliciterer endnu engang balanceansvaret for aftagepligtige elproducerende anlæg, som modtager pristillæg, som udbetales af Energistyrelsen – herunder el fra mindre kraftvarmeværker, vindmøller og et stort antal solcelleanlæg.

For tre år siden blev der kørt et lignende udbud. Det er et lovkrav, at Energinet skal sørge for, at elproduktionen fra aftagepligtige elproduktionsanlæg bliver solgt. Dvs. de anlæg, som er omfattet af aftagepligt, skal ikke selv sørge for at sælge deres elproduktion, og de skal ikke selv afholde omkostninger til balancering. I stedet skal Energinet sælge produktionen, og Energinet skal afholde omkostningerne til balancering.

Opgaven består bl.a. i at lave daglige prognoser over den forventede elproduktion og sælge produktionen på elbørsen Nord Pool Spot. Vinderen af udbuddet skal stå for balanceansvaret og salg af elproduktion for cirka 9.500 elproduktionsanlæg med en samlet installeret effekt på cirka 450 MW.  Vinderen af udbuddet vil overtage ansvaret fra 1. januar 2019 og frem til 31. december 2021.

For at deltage i udbuddet er det et krav, at vinderen af udbuddet har indgået aftale om (produktions)balanceansvar med Energinet eller har indgået en aftale med en (produktions)balanceansvarlig aktør, der har indgået aftale om (produkti-ons)balanceansvar med Energinet. Og det er lige nu muligt at prækvalificere sig via EU-Supply frem til og med den 25. maj 2018. For mere information se følgende link: https://energinet.dk/Indkoeb og vælg ”Igangværende udbud”. 

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.