En smart og effektiv grøn omstilling kræver nye partnerskaber

"We dont have all the answers but we would like to be part of the solution", sagde Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet, da han bød topfolk fra Microsoft, GE Power, Re-nault, Envision m.fl. velkomment til Digital Roundtable og en drøftelse, hvordan forskellige sektorer finder sammen og skaber fremtidens løsninger og en grøn fremtid.

Der blæser nye vinde i energisektoren. Ikke bare fordi antallet af vindmøller stiger og stiger og snart leverer 50 procent af Danmarks elforbrug. Nye vinde blæser ind i energibranchen udefra, fra kommercielle firmaer, fra iværksættere, fra smarte apps og nye produkter, der kan forbinde solceller på parcelhustaget med strømmen i komfuret, familiens kalender, iPad’en og priser på elmarkedet på helt nye måder. 

De næste 50 procent
De nye vinde er ikke bare et frisk pust til vores hverdag. Det er også en stor mulighed for, at energisektoren og firmaer og iværksættere udenfor energisektorens traditionelle værdikæde samarbejder meget tættere og derved både hjælper sig selv og i fællesskab sikrer en smart og effektiv grøn omstilling.

"Vi er nået rigtig langt med den grønne omstilling i Danmark. Inden 2020 kommer halvdelen af vores strøm fra vindmøller, og vi har solceller, biobrændsler og energimarkederne er forbundet over grænser, så vi kan købe vandkraft fra Norden og solstrøm fra Centraleuropa. Men de næste 50 procent og vejen mod et samfund uden brug af fossile brændsler kræver nye værktøjer og helt nye partnerskaber," siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.

Derfor var han på vegne af Energinet og ENTSO-E i dag vært ved Digital Roundtable i København, hvor topfolk fra Microsoft, GE Power, Envision, Renault og andre internationale virksomheder og organisationer drøftede, hvordan nye teknologier og digitalisering kommer til at forandre energiverdenen - og hvordan den traditionelle energiverden og virksomheder fra andre sektorer kan danne nye partnerskaber.

Thomas Egebo roundtable 

"Den første del af den grønne omstilling, hvor vedvarende energi groft sagt blev ført ind i den traditionelle energisektor, er den letteste. Den sidste del er sværere. Selv om et land stiller mange vindmøller op, sikrer det ikke i sig selv en grøn bilpark eller mere el integreret i varmesektoren. Det kræver, at vi i energisektoren bedre forstår virksomhederne og de nye muligheder, og det kræver, at virksomhederne kender os i energisektoren og de rammer og regler, der gælder. Vi skal have større forståelse af hinandens værdikæder, og hvordan vi kan skabe værdi for hinanden, og her er nye partnerskaber nødvendige," siger Thomas Egebo.


Vi skal arbejde sammen
På Digital Roundtable talte bl.a. Lei Zhang, CEO i Kinas næstestørste vindmøllefirma Envision. Han forudser en nær fremtid med en pris på vedvarende energi på per kilowatttime på 1 US cent, og derfor skal energiselskaber og industrien se mod helt nye forretningsområder, påpegede han.

Zhang roundtable

Og Steve Martin, CVP Chief Digital Officer i amerikanske GE Power fortalte om mange af de ting, der sker:

"Det er egentlig ikke svært at forudsige fremtiden, det svære er at forudsige, hvornår tingene sker – vi ved alle, at være for tidligt ude er det samme som at fejle," sagde han.

Og Kristian Ruby Secretary General I Eurelectric så også ind i en fremtid med digitalisering, decentralisering og decarbonisering:

"Den eneste made, vi kan løse det på er ved at arbejde sammen og på nye måder – med forbrugerne, med tilsyn, med lovgivere og med industrien," sagde han.

Derudover var der indlæg og debat fra:

  • Renault ved Jean-Philippe Hermine, VP Strategic Environmental Planning,
  • Microsoft ved Rob Bernard, Chief Environmental Strategist
  • Den estiske TSO Elering ved Taavi Veskimägi, CEO      
  • EU’s DG Energy ved Mark van Stiphout,
  • ENTSO-E ved Laurent Schmitt, Secretary General 


Data sættes fri

Data er en afgørende ingrediens i udviklingen af morgendagens løsninger. Thomas Egebo peger på, at Energinet bl.a. ved at sætte data fri kan hjælpe firmaer og iværksættere med oplysninger om produktionsdata, nettets tilstand osv. Samtidig forsøger Energinet og andre TSO’er at gøre det nemt og sikkert for den enkelte forbruger at stille deres forbrugsdata til rådighed. Målet er at blive en katalysator for, at både de helt nye firmaer og de nuværende aktører i markedet kan lave fremtidens produkter.

"Data er noget, som alle og enhver kan tappe ind og et afgørende element i de nye forretningsmodeller, der for alvor kan få forbrugerne til at bidrage til integrationen af vedvarende energi. Derfor skal vi sikre, at der er simpel og sikker adgang til de energidata vi har. Det gør vi bl.a. gennem dialog og partnerskaber, så vi bedst muligt kan vi understøtte de nye forretningsmodeller," siger Thomas Egebo.

Digitalisering
Mange af fremtidens løsninger kender vi slet ikke endnu. Men et af de områder, hvor udviklingen allerede ruller, er på landevejene. Med partnerskaber og større forståelse kan bilbranchen få forløst ønsket om at få flere elbiler på gaden, og omvendt kan Energinet og elsystemet sikre at øget elforbrug i transportsektoren spiller sammen med elmarkedet, højspændingsnettet og forsyningssikkerheden, f.eks. at bilerne nemt kan lades op, når vinden blæser, og bilejerne kan tjene penge på at sælge strøm fra elbilens batteri, hvis den alligevel holder i garagen, og elsystemet skal købe opregulering.

Ifølge Thomas Egebo er det ikke alene nok at fortsætte den grønne omstilling med at integrere mere vindenergi, mere sol, mere biogas mv. Det er heller ikke nok alene at elektrificere i transportsektoren og varmesektoren eller udbygge med flere forbindelser over grænser. Vi får brug for de nye teknologier og digitalisering. 

"Det vil hjælpe os i energisektoren, og det vil hjælpe de firmaer, som skal opfinde og levere fremtidens digitale løsninger. Og i sidste ende vil det hjælpe os alle sammen med at gøre den grønne omstilling smart og effektiv," siger Thomas Egebo.

Se alle indlæg fra Digital Roundtable

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.