Energinet får godkendt forslag til understøttelse af de finansielle markeder

Energinet vil fremover anvende finansielle transmissionsrettigheder til at sikre likviditeten i elmarkedet. Dette blev fastslået af Energitilsynet, som den 1. juni 2018 godkendte et forslag fra Energinet om at anvende langsigtede transmissionsrettigheder til at understøtte grænseoverskridende risikoafdækning.

Baggrunden er, at Energitilsynet har afgjort, at likviditeten i de danske budområder er for lav. Derfor er der arbejdet med at øge markedsaktørernes mulighed for grænseoverskridende risikoafdækning i forwardmarkedet.

De nordiske TSO’er har i samarbejde udforsket mulighederne for at understøtte likviditeten i det nordiske forwardmarked, og markedsaktørerne har været inddraget i dialogen og kommet med input til de mulige løsninger.

Det godkendte forslaget medfører, at Energinet kan øge volumen på de kontinentale transmissionsrettigheder med henblik på at styrke finansielle transmissionsrettigheder, således at de i højere grad kan anvendes som risikoafdækningsinstrument for de danske aktører. Baggrunden for løsningen er en vurdering af samfundsøkonomien i de forskellige alternativer.

Ønsket om at øge transmissionsrettighederne skal ses som led i Energinets selskab Elsystemansvars internationale samarbejde for at sikre effektive markeder.

Det godkendte forslag kan ses på Energinets hjemmeside: Godkendte vilkår, metoder og betingelser under FCA

Elsystemansvar har i tillæg til dette arbejde løbende haft dialog med de tyske TSO’er TenneT og 50Hertz om et skifte fra fysiske transmissionsrettigheder til finansielle transmissionsrettigheder med det formål, at kunne udbyde en større volumen af transmissionsrettigheder specielt i den sydgående retning på DK1-DE grænsen. Implementeringen af finansielle transmissionsrettigheder sker til årsskiftet, hvorefter Energinet forventer at kunne tilbyde øgede mængder af finansielle transmissionsrettigheder.

Et tredje tiltag for at sikre de danske risikoafdækningsmuligheder er indførelsen af finansielle transmissionsrettigheder på COBRAcable forventeligt i andet kvartal 2019, hvilket sker i samarbejde med TenneT Holland.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.