Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2018

Danmarks elforsyningssikkerhed er fortsat blandt de bedste i Europa. Det fastslår Energinets Redegørelse for elforsyningssikkerhed for 2018. Forandringer i elsystemet får stor indflydelse på, hvordan Energinet fremover sikrer danskernes elforsyningssikkerhed.

Danskerne var i 2017 sikret strøm i stikkontakten i 99,995 pct. af tiden. Det svarer til at en gennemsnitsforbruger har oplevet knap 25 minutters afbrud af elforsyningen. Det er lidt højere end 2016, men stadig meget lavt og i europæisk topklasse. Årsagen til den høje elforsyningssikkerhed i Danmark er primært kabellægninger i distributionsnettene.

Af de 25 minutters afbrud i 2017 var de 92 sekunders afbrud grundet hændelser i eltransmissionsnettet. Det betyder, at Energinets mål om at danskerne i et normalår, ikke må opleve at være afbrudt i mere end 60 sekunder grundet fejl i Energinets elnet, ikke blev nået. Den fejl på eltransmissionsnettet, der påvirkede flest forbrugere, skete på station Svanemøllen i København i oktober 2017. Fejlen var en procedurefejl under et planlagt vedligehold på stationen, og medførte udkobling af 92.000 forbrugere i ca. 25 minutter.

Fremtid med store forandringer
De danske og europæiske elsystemer er aktuelt under stor forandring. Store mængder vind- og solenergi bliver indpasset i elsystemerne, mens mange traditionelle termiske kraftværker bliver udfaset. Flere elforbindelser over grænser kobler landenes elnet mere sammen, og elforsyningssikkerhed bliver i stigende grad et regionalt og ikke bare nationalt anliggende. Samtidig harmoniseres elmarkederne og driftssamarbejdet på tværs af Europa via ny europæisk regulering. Alt sammen har det stor indflydelse på, hvordan Energinet fremover sikrer danskernes elforsyningssikkerhed.

Særligt fokus på København og Østdanmark
Særligt i Københavnsområdet er elforsyningssikkerheden udfordret, bl.a. af et aldrende elnet med stigende ”udetider”, som følge af løbende vedligehold. Desuden forventes elforbruget at stige samtidig med, at der sker en fortsat afvikling af elproduktion fra termiske kraftværker i København.

Derfor er Energinet i gang med at etablere nye elforbindelser ind til København. De første forventes at blive sat i drift i begyndelsen af 2019. Indtil de første nye kabler er i drift, vurderer Energinet, at risikoen for forbrugsafkobling er uacceptabelt høj, uden yderligere afhjælpende tiltag, forklarer Anders Pallesen Jensen, afdelingsleder i Forsyningssikkerhed i Energinet Elsystemansvar. ”For at fastholde samme høje elforsyningssikkerhed i København har vi siden sommeren 2017 betalt et termisk kraftværk om at være i drift, indtil forstærkningen ind til København er på plads”, siger han. 

Generelt er elforsyningssikkerheden i Østdanmark mere sårbar end i Vestdanmark. Det skyldes, at der i Østdanmark er færre udlandsforbindelser og mindre produktionskapacitet. Derfor stiger risikoen for, at udbuddet af el ikke kan møde elforbrugernes efterspørgsel i de kommende år, hvis der ikke igangsættes afhjælpende tiltag.

Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet, forklarer, at Energinet arbejder med en række løsninger og tiltag for at fastholde den østdanske elforsyningssikkerhed på samme høje niveau. Disse løsninger dækker bl.a. over bedre udnyttelse af infrastruktur og opgradering af det østdanske elnet op mod Øresundsforbindelserne til Sverige.

Udover disse drifts og infrastrukturmæssige tiltag arbejder Energinet også målrettet på en række elmarkedsreformer, der skal sikre øget fleksibilitet af både elproduktion og -forbrug. Der er dog en grad af usikkerhed på, hvornår virkningen af disse tiltag slår fuldt igennem. Som en konsekvens af denne usikkerhed har Energinet besluttet at arbejde for etablering af en strategisk reserve i Østdanmark.

 ”Vi vil gå i dialog med danske og internationale myndigheder for at få tilladelse til at lave en tidsbegrænset strategisk reserve, som skal hjælpe med at sikre elforbrugerne strøm under særligt kritiske situationer, hvor det traditionelle elmarked ikke kan balancere forbrug og produktion”, siger han.

 

Læs rapporten: Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2018

Kontakt

I redegørelsen kan du blandt andet læse mere om

  • Rammerne for elforsyningssikkerheden
  • Afbrudsstatistik og hændelser i 2017
  • Indkøb af systemydelser
  • Udviklingen i effekttilstrækkeligheden 
  • Udbygninger og reinvesteringer
  • Automation og robusthed
  • IT-sikkerhed
  • Drifts- og markedsudvikling

Energinets rapport ”Energinets anvendelse af beordringer til sikring af elforsyningssikkerheden 2016-2017” udkommer senere i juni måned.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.