Nordiske markedsaktører skal udfylde blanket til transparensforordning

Alle markedsaktører i de nordiske lande, som er forpligtet til at indsende utilgængelighedsdata, skal udfylde en tilmeldingsblanket inden d. 31. august 2018.

Her finder du tilmeldingsblanketten

Baggrund
Transparensforordningen pålægger alle ”primære dataejere” at indsende data til publicering på ENTSO-E’s transparensplatform. Dette inkluderer både utilgængelighed af produktionskapacitet og forbrug. I overensstemmelse med transparensforordningens artikel 4(1) skal primære dataejere indsende deres data til de respektive TSO’er på en måde, der gør det muligt for den pågældende TSO at indsende disse data til ENTSO-E’s transparensplatform.

I løbet af efteråret 2018 vil de Nordiske TSO’er offentliggøre NUCS (”Nordic Unavailability Collection System”) der er et nyt system for indsamling og publicering af utilgængelighedsdata. Læs tidligere information om NUCS her. 

Primære dataejere har mulighed for at anvende alternativer til NUCS via prækvalificerede services (eksempelvis Nord Pool) . Denne tilmeldingsblanket skal udfyldes, selvom man som aktør planlægger at benytte et andet system end NUCS. Dette gælder også hvis data indsendes og publiceres via en anden markedsdeltager.

Nordic Unavailability Collection System
NUCS faciliterer indsendelse og publiceringen af utilgængelighedsdata på ENTSO-Es transpa-rensplatform via en grafisk brugergrænseflade (GUI), samt en softwaregrænseflade (API). Information om API og ECP (Energy Communication Platform) vil snarest være tilgængelig på NUCS hjemmeside.

For at undgå at markedsdeltagere der bruger NUCS skal rapportere dobbelt, tilbyder servicen også muligheden for at indrapportere i henhold til REMIT artikel 4. Dette indebærer indsendelse og publicering af udfald/nedbrud samt ”andre markedsinformationer” på NUCS hjemmeside inklusivt et web feed til ACER.

NUCS er en gratis service for alle markedsdeltagere og andre interessenter.
Abonnering på data vil indgå i servicen via ECP og web feed.

De nordiske TSO’er skal modtage registreringerne uanset valg af service.

Registreringen skal være gennemført inden d. 31. august 2018. Efter denne dato, og når NUCS er i drift, forventeligt september 2018, vil det være muligt løbende at ændre sin beslutning og skifte til eller fra NUCS.

Det forventes at der vil være en prøveversion af NUCS tilgængeligt, udelukkende for information, medio juni 2018.

Bemærk at tilmeldingsblanketten er på engelsk.

For yderligere spørgsmål vedrørende NUCS eller tilmeldingsblanketten kontakt venligst: nucs@statnett.no  

OBS – Vær opmærksom på at disse informationer også skal opdateres på Energitilsynets CEREMP platform.


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.