I høring nu: Regional design for long term transmission rights CCR Nordic

Energi tilsynet godkendte I April CCR Nordics regionale design af lange transmissionsrettigheder. De nordiske TSO’er ønsker i fremtiden at ændre designet således at der sælges finansielle transmissionsrettigheder på budzonegrænsen mellem DK1-DK2. Aktører/interessenter inviteres derfor til at indsende høringssvar til rki@energinet.dk inden høringsfristen den 15. August 2018.


Hvad
Denne høring vedrører forslaget fra relevante nordiske TSOer om at ændre de langsigtede transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen fra fysiske transmissionsrettigheder til finansielle transmissionsrettigheder.

Hvorfor
Inden indsendelse af forslaget til Energitilsynet har Energinet pligt til at sende forslaget i offentlig høring. Formålet med høringen er at få synspunkter fra aktører og interessenter med i forslaget.

Hvordan 
Høringssvar indsendes til rki@energinet.dk inden høringsfristen den 15. August 2018. Efter høringen vil Energinet gennemgå høringssvarene og opdatere forslaget i overensstemmelse hermed. Derfor bedes det tydeligt markeres i hørringssvaret, såfremt noget i høringssvaret skulle være fortroligt, da dele af høringssvaret potentielt offentliggøres. 

Høringsdokumenterne til højre her på siden består af et juridisk dokument samt et forklarende dokument. 
 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.