Forsyningssikkerhed: Ny rapport giver indsigt i Energinets anvendelse af beordringer

Energinet Elsystemansvars første rapport om beordringer dokumenterer omfanget af beordringer i 2016 og 2017.

Formålet med rapporten er at skabe transparens om beordringer og bedre grundlag for fortsat markedsgørelse af Energinet Elsystemansvars indkøb af systemydelser. 

Antallet af beordringer af systembærende egenskaber er faldende, mens omkostningerne i 2017 er stigende. Dette skyldes enkeltstående længere beordringer i det østlige Danmark begrundet af forsyningssikkerheden i København og den generelt nedsatte effekttilstrækkelighed i Danmark øst for Storebælt. 

I juni 2018 vedtog Folketinget ny Elforsyningslov. Med loven følger krav om årlig rapportering af beordringer og deres begrundelser, ligesom Energinet skal rapportere fremdrift og udfordringer i forbindelse med øget markedsgørelse af ydelser til understøttelse af forsyningssikkerheden.

Rapporten ”Energinets anvendelse af beordringer til sikring af elforsyningssikkerheden 2016-2017” var igangsat af Energinet Elsystemansvar allerede inden vedtagelsen af den ny Elforsyningslov. Rationalet for rapportens udarbejdelse er at øge information om beordringerne til fortsat markedsgørelse af indkøbet af systemydelser.

Målsætningen er at minimere anvendelsen af beordringer, og  imødekomme elsektorens behov for transparens om beordringer og deres begrundelser og samtidig  forberede opfyldelsen af nye lovkrav.

Rapporten ”Energinets anvendelse af beordringer til sikring af elforsyningssikkerheden 2016-2017” beskriver Energinet Elsystemansvars brug af beordringer i 2016 og 2017, herunder med et særligt fokus på systembærende egenskaber samt det bidrag hertil, som ydes af de synkronkompensatorer, der ejes af Energinet. 

Hent rapporten "Energinets anvendelse af beordringer til sikring af elforsyningssikkerheden 2016-2017".

Beordringer i timer

   2016 2017
 Drift 1.476  2.992
 Driftsklar 10.752 8.760
I alt 12.228 11.752

Udvalgte omkostninger til systemydelser i DKK mio.

  2016 2017
Samlede systemydelser 757 620
Heraf beordringer og ikke-kontinuerte indkøb 72 118
Heraf indkøb relateret til systembærende egenskaber 48 10 

Kontakt

Hvad er en beordring?

Beordringer foretages med hjemmel i Elforsyningsloven for at opretholde forsyningssikkerheden.

En beordring består i, at et kraftværk indkøbes af Energinet til at være i drift eller blot til at være driftsklar i perioder, der kan variere fra få timer til uger eller måneder.

Energinets hjemmel til at foretage beordringer vil efter vedtagelsen af den nye elforsyningslov være hjemlet i den europæiske netregel for elsystemdrift.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.