Energinet offentliggør halvårsrapport 2018

Første halvår af 2018 har for Energinet været præget af organisatoriske ændringer og en del offentlig opmærksomhed om især Baltic Pipe og den planlagte etablering af 400 kV-luftledninger i det vestlige Jylland.

I første halvår af 2018 tog Energinet afsked med sin administrerende direktør gennem 13 år og dermed hele Energinets levetid, Peder Ø. Andreasen, og bød Thomas Egebo velkommen som ny mand i spidsen for Energinet. 

Den 1. maj 2018 blev Energinet en koncern med stabe og selvstændige juridiske service- og forretningsenheder, der hver især har egne bestyrelser og direktioner. Organisationsændringen skal sikre større gennemsigtighed om beslutninger samt mere fokuseret og effektiv drift af de ret forskellige opgaver, som Energinet-koncernen er sat i verden for at løfte. 

Foråret 2018 har for Energinet i øvrigt været præget af en del offentlig opmærksomhed om sit virke i forbindelse med de to store infrastrukturprojekter; gasforbindelsen til Polen, Baltic Pipe, og ikke mindst den planlagte etablering af 400 kV-luftledninger i det vestlige Jylland – luftledninger som blandt andet er nødvendige for at understøtte Viking Link, den planlagte elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. 

Det regnskabsmæssige resultat af første halvår af 2018 viser et underskud på DKK 9 millioner, hvilket er et tilfredsstillende resultat og i overensstemmelse med det forventede. 
 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.