Rekordstor andel af biogas i sommeren 2018.

Grøn gas slår rekorder i varm sommer

Madrester, gylle og andet affald leverer en stadig større del af gassen i det danske gasnet, og i juli var andelen af biogas i forhold til forbruget af gas i Danmark på hele 18,6 procent. Det er en ny rekord og en stigning på mere end 50% i forhold til juli 2017, hvor andelen var 12%

Andelen af biogas svinger fra dag til dag afhængigt af forbruget, og i en enkelt weekend dækkede den grønne gas endda over en fjerdedel af forbruget. Den største andel af biogas i gassystemet på et enkelt døgn blev registreret lørdag den 28. juni, hvor den grønne gas udgjorde 26,4 procent og dermed slog rekorden for et enkelt døgn.

Den høje andel af biogas skyldes dels den fortsatte udbygning af biogasanlæg og dels den varme sommer. Det er således ikke tilfældigt, at den højeste andel ses i en sommerweekend, da det samlede forbrug typisk er lavere i weekenderne og om sommeren.

 

Produktionen af biogas er steget markant over de seneste år, og det er vores klare forventningen af tendensen vil fortsætte de kommende år, siger Jeppe Danø, der er områdeleder for Gassystemansvar hos Energinet.

 

Mængden af grøn gas, der tilføres gasnettet steg fra juli 2017 til juli i år fra 133,7 GWh til 188,1 GWh. Fortsætter produktionen af biogas på samme niveau som i juli, så svarer det til, at 8% af det årlige danske gasforbrug kan dækkes af biogas. Væksten i  biogasproduktionen ventes at fortsætte, i 2019 forventes andelen som helhed at udgøre over 10% af forbruget.

 

-  Den grønne gas spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, fordi den kan være med til at reducere CO2-udledningen fra den tunge trafik og industrien, og samtidig har gassystemet en vigtig rolle at spille i forhold til at lagre og distribuere grøn og vedvarende energi, siger Jeppe Danø.

 

 

Køb af biogas

I praksis bliver biogas tilført gasnettet og blandet med den øvrige gas i nettet, så biogassen som al anden gas fra nettet kan bruges til varme, transport, erhverv, strøm eller lægges på lager til senere brug.

Energinet sikrer dog ved hjælp af et certifikatsystem, at biogassen kan sælges fra producent til forbruger, selvom gasmolekylerne i nettet er blandet.

Som kunde køber man typisk den tilførte biogas fra en gasleverandør. Gasudbyderen dokumenterer med Energinets system, at biogassen er tilført gasnettet, har erstattet fossil gas og ikke er solgt til andre kunder. Gasudbyderen eller leverandøren kan fortælle lige præcis, hvor og hvornår biogassen er produceret. De fleste kan også dokumentere biogassens klimaeffekt og hvilke råvarer, den er lavet fra.

 

 

Kontakt:

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.