Energinet går i gang med at bygge højspændingsstation til Apple

Energinet bygger en ny højspændingsstation i Kassø tæt ved Aabenraa for at tilslutte Apples kommende datacenter til elnettet.

I slutningen af 2017 kunne Energinet sætte strøm til Danmarks første højspændingsstation, som kobler et datacenter til elnettet. Det drejede sig om Apples datacenter ved Viborg. Apple ønsker nu at opføre endnu et stort datacenter i landet, denne gang ved Kassø tæt på Aabenraa, og også denne gang er der behov for at opføre en særskilt højspændingsstation til formålet.

”Et datacenter har et meget stort forbrug af elektricitet, hvilket gør, at der er brug for en stærk forbindelse til elnettet. Nord for den eksisterende højspændingsstation i Kassø bygger vi en ny station, som populært sagt kommer til at fungere som en kæmpe stikkontakt for Apples datacenter”, forklarer projektleder Oddleif A. Nielsen fra Energinet.

Energinets bestyrelse har godkendt projektet den 23. august 2018, og kontrakten mellem Apple og Energinet er netop blevet underskrevet af begge parter. Ligesom det er tilfældet i Viborg, så er det Apple, der betaler alle udgifter til opførelsen af højspændingsstationen.

”De næste måneder skal vi have leverancer af kabler, fundamenter og bygninger på plads, og fra januar 2019 forventer vi at kunne gå i gang med selve anlægsarbejdet. Stationen skal stå færdig i efteråret 2021. Vi har sat et projekthold med mange gengangere fra Viborg-projektet, så vi får rig mulighed for at trække på de positive erfaringer derfra”, fortæller Oddleif A. Nielsen.

Ved siden af de to stationer til Apples datacentre har Energinet bygget en station til Facebook i Odense og en station til Google i Fredericia.

For alle stationerne gælder, at de er placeret ved knudepunkter i elnettet, hvor der er meget høj sikkerhed for forsyning. Ved Kassø har elnettet forbindelse både sydpå til Tyskland, nordpå til Norge og vestpå til havmølleproduktionen ved vestkysten og den kommende Cobra-forbindelse til Holland.

kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.