Baltic pibe konference
Foto DI

Samarbejde over grænser styrker forsyningssikkerhed og grøn omstilling

Gasrørledningen Baltic Pipe vil ikke bare gavne Danmark og Polen men også nabolande og det europæiske gasmarked. Dansk-polsk konference hos DI om forsyningssikkerhed og grøn omstilling. En effektiv og sikker omstilling kræver samarbejde, siger Thomas Egebo, Energinets administrerende direktør.

Sikker forsyning og grøn omstilling kræver samarbejde over mange forskellige grænser:

  • Grænser mellem sektorer, så f.eks. meget mere strøm kommer ind i transportsektoren og elbiler, og så flere elektriske varmepumper kommer ind i fjernvarmen og private husstande.
  • Grænser mellem teknologier, så sol og vind kan omdannes til grønne gasser eller brint og lagres til de timer og dage, hvor solen ikke skinner, og vindmøllerne ikke snurrer.
  • Grænser mellem lande, så Europa og energimarkederne bliver koblet tættere sammen.

Derfor talte Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet, i dag, mandag 10. september, på den danske-polske konference ”Ensuring Security of Supply and Green Energy Transition” his DI i København. På konferencen deltog også Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister, den polske energiminister Krzysztof Tchórzewski og en række virksomheder og organisationer fra de to lande.

"For effektivt at kunne sikre høj forsyningssikkerhed og grøn omstilling må vi samarbejde over grænser – finde europæiske løsninger på vores fælles udfordringer", sagde Thomas Egebo.
 
Han nævnte, at både elmarkedet og gasmarkedet i stigende grad bliver grænseoverskridende, så mere energi kan flyde mellem lande, f.eks. når det blæser meget i Danmark, kan strømmen sælges i nabolande og forsyne forbrugere langt fra de danske vindmøller.

"På gasområdet er vi forbundet med Tyskland og Sverige, og med Baltic Pipe får vi muligheden for at blive forbundet til Norge og vores polske naboer, sagde Thomas Egebo og pegede på, at Baltic Pipe - som vil forbinde de norske, danske og polske gassystemer - vil være en gevinst for ikke bare Danmark og Polen, men også for forsyningen i andre østeuropæiske lande."

Gas kan udfase kul
Polen er verdens tiendestørste kulforbruger, og selv om naturgas er et fossilt brændsel, udleder det mindre CO2 end kul. Bliver blot 15 procent af gassen, som Baltic Pipe designes til, brugt til at udfase kul i polske kraftværker, vil den årlige klimaeffekt svare til den samlede danske elproduktion fra vindmøller – til lands og til havs – i et helt år.
Derudover vil Baltic Pipe være en gevinst for Danmark og de danske gasforbrugere, da øget transport gennem det danske gassystem vil medføre lavere tariffer og dermed billigere gasregning. Hele overskuddet kommer forbrugerne til gode. Lavere tariffer gør det også mere attraktivt at sende biogas ind i det danske gassystem og dermed udfase naturgas. Biogas er i stærk vækst i de her år, og andelen af biogas i det danske gasnet ventes samlet set at runde 10 procent i år. Faktisk satte biogas i sommer rekord, hvor biogas enkelte dage nåede ca.  20 procent af den totale gas i det danske gassystem.

Infrastruktur påvirker lodsejere
Baltic Pipe vil ud over nye sørør i Nordsøen og på tværs af Østersøen fra Sjælland til Polen bestå af ca. 200 kilometer ny rørledning på tværs af Danmark.

"Jeg er fuldt klar over, at energiinfrastruktur af den størrelse vil påvirke mange lodsejere, især i anlægsfasen. Det er desværre uundgåeligt. Men jeg kan forsikre om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske generne mest muligt", sagde Thomas Egebo.

Energinet og polske Gaz-System har foreslået at bygge Baltic Pipe, men der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning. Energinet har sendt en investeringsansøgning til den danske energi-, forsynings- og klimaminister.

Læs mere om Baltic Pipe her: Baltic Pipe.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.