Varm sommer gav højere priser på Systemydelser

Det er ikke kun temperaturerne, der har været usædvanligt høje denne sommer, det har priserne på systemydelser til det danske elnet også. De to ting hænger tæt sammen, for i den usædvanlige varme har færre kraftvarmeværker været i stand til at levere systemydelserne, mens omkostningerne steg for de værker, der kunne.

Prisen på den automatiske reserve, aFRR, der hjælper til at balancere elnettet, steg eksplosivt henover sommeren. De såkaldte aFRR-leveringsevnekontrakter, som Energinet Elsystemansvar indkøber hver måned, steg fra ca. 45.000 kr. før sommeren til 4,2 mio. kr. i august måned. 

 

- Prisen afspejler udbud og efterspørgsel. Når den varme sommer og en række andre faktorer begrænser udbuddet, så er det logisk, at priserne vil stige. De høje priser er nu et incitament for flere aktører til at gå ind i markedet, så markedet virker, konstaterer Peter Markussen, afdelingsleder for Systemydelser i Energinet Elsystemansvar.

 

Høje temperaturer og værker til revision begrænsede udbuddet
Den automatiske reserve, aFRR, er en systemydelse, der ved at reagere på systemubalancer i elnettet er med til at sikre forsyningssikkerheden, og som kan reguleres op eller ned, alt efter behovet.

Den primære årsag til sommerens høje priser er, at der er kommet færre bud fra kraftvarmeværkerne.  I varme måneder stopper varmeefterspørgslen, hvilket betyder, at kraftvarmeværkerne er nødsaget til at bortkøle varmen, hvis de skal levere aFRR. Der er dog mange decentrale kraftvarmeværker, der ikke kan bortkøle varmen, og de er derfor nødt til at lukke ned hen over sommeren.

For de kraftvarmeværker, som kan bortkøle varmen, medfører varmen højere omkostninger end normalt, når de skal levere aFRR-kapacitet.

Samtidig var flere centrale kraftvarmeværker ude til revision samtidig, hvilket svækkede udbuddet yderligere.

 

Større efterspørgsel på vej

Siden 2015, da Skagerak4-forbindelsen gik i drift, har Energinet haft en aftale med Statnett om levering af aFRR-kapacitet i en 5-årig periode, som udløber i 2019.

Herefter vil reserven igen fast blive indkøbt i Vestdanmark, og forventes at blive en del af et europæisk marked.

 

For at give danske aktører incitament til fortsat et kunne levere aFRR-kapacitet, har Energinet dog indført et månedligt indkøb af aFRR-leveringsevnekontrakter. Vinderne af udbuddet har en forpligtigelse til at afgive tilbud, hvis Energinet Elsystemansvar laver et udbud, når Skagerrak4-forbindelsen er ude af drift.

 

- Ambitionen er naturligvis, at så mange som muligt kan se en forretningsmulighed og ønsker at byde ind på markedet, siger afdelingsleder for Systemydelser i Energinet, Peter Markussen.

 

Udviklingen i priser på reserver henover sommeren

Først på året lå både mængden af bud og priserne for aFRR-leveringsevnekontrakter og aFRR-kapaciteten ved udetid på Skagerak4 meget stabilt.

 

I udbuddet for maj måned faldt den tilbudte mængde, og det resulterede i store prisstigninger. Betalingen for aFRR-kapacitet ved udetid på Skagerak4 steg fra ca. 200 DKK/MW/h til over 1.500 DKK/MW/h.

 

Priserne for aFRR-leveringsevnekontrakterne steg fra ca. 400 DKK/MW til over 34.000 DKK/MW i maj måned, som det ses på nedenstående figur.

De resterende priser i sommermånederne lå mellem 30.000-50.000 DKK/MW. Prisudviklingen på systemydelser kan løbende følges på Energinets hjemmeside her

Figur 1 - Udvikling i gennemsnitlige aFRR-leveringsevnekontrakt priser

Kontakt:

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.