Private solcelletag og batterier vinder frem, og kan sameksistere med storskalaløsninger

Billigere solceller og batterier vil få flere danskere til både at forbruge og producere el – de bliver prosumers. I analysen Små prosumeres samspil med fremtidens energisystem i 2030 undersøges det, hvordan prosumere på en typisk dansk villavej spiller sammen med fremtidens energisystem. Analysen udspringer af den tidligere offentliggjorte analyse Systemperspektiv 2035 og har til formål at undersøge muligheder og udfordringer ved distribueret elproduktion.

De nuværende tendenser med betydelige prisfald på solceller og batterier samt et øget fokus på udviklingen af energikonverterende anlæg som store elektrolyseanlæg kan karakteriseres i to udviklingsretninger: ”small scale” og ”large scale”. Spørgsmålet er, om disse udviklingstendenser modarbejder eller understøtter hinanden?

 

Dette giver Energinet Elsystemansvar et bud på i analysen  " Små prosumeres samspil med fremtidens energisystem i 2030".

 

Priserne på solceller og batterier er faldet markant de seneste år, og priserne forventes at falde yderligere i fremtiden.

Figur over prisudvikling på solceller

Med sådanne prisfald kan der i 2030 være privatøkonomisk – og i mindre omfang samfundsøkonomisk – rationale for en betydelig udbygning med prosumerløsninger (solceller og batterier) i boliger. I fremtiden vil der altså sandsynligvis komme øget elproduktion hos den enkelte forbruger, som med batterier kan udnytte en stor del af solcelleproduktionen selv. Det er muligt at forestille sig, at en sådan udvikling med lave priser på solceller og batterier kan danne grundlag for, at boliger med prosumerløsninger i fremtiden vil gå off-grid. Analysen peger dog på, at tilslutning til nettet fortsat er hensigtsmæssigt for prosumeren, da batterierne er for dyre til sæsonlagring (lagring af el fra sommer til vinter), og den overskydende solcelleproduktion om sommeren kan derved ikke nyttiggøres. Samtidig er boligerne om vinteren i stand til at købe billigere strøm fra nettet.

 

Storskalaløsninger i systemet kan tilbyde langtidslagring til en langt lavere omkostning, og en kombination af distribuerede batterier til håndtering af daglige ubalancer sammen med fleksible, storskalalagrings- og produktionsenheder kan tilbyde systemet en væsentlig fleksibilitet både på mellemlangt (2035) og langt sigt (2050).

 

- Ved at lade distribuerede løsninger og storskalaløsninger gå hånd i hånd kan der i fremtidens energisystem opnås fleksibilitet og høj forsyningssikkerhed for el på en omkostningseffektiv måde, siger Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder i Energinet Elsystemansvar.

 

"Små prosumeres samspil med fremtidens energisystem i 2030" er en fokusanalyse, der udspringer af Energinets langsigtede analyse "Systemperspektiv 2035", og fokusanalysen stiller skarpt på udviklingen af små prosumere på en fiktiv dansk villavej. Analysens formål er at opnå indsigt i udviklingstendenserne, herunder forstå deres betydning for den fremtidige planlægning og dimensionering af elnettene. Analysens resultater skal desuden danne grundlag for drøftelser vedrørende udviklingen af fremtidens TSO/DSO markedsløsninger. Dansk Energi og Energinet Elsystemansvar samarbejder i øjeblikket om en mere dybtgående analyse af perspektiverne ved prosumers og distribueret elproduktion i konkrete distributionsnet.

 

Kontakt:

Hvad er prosumers og distribueret elproduktion?

Prosumer:

En prosumer kan eksempelvis være en bolig, der udover at forbruge el (consumer), også producerer el (producer). Fremtidens energisystem kan potentielt bestå af både små og store prosumers.

 

Distribueret elproduktion:

Distribueret elproduktion er elproduktion, som typisk finder sted hos den enkelte elforbruger. Det kan være i husholdninger, industri m.m.

Energinet Elsystemansvar

Energinet Elsystemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle elmarkedsdesign, overvåge og balancere eltransmissionsnettet og at varetage elforsyningssikkerheden i Danmark. For at skabe fundamentet for den bedst mulige omstilling, belyse udfaldsrum og sikre værdien af investeringer, analyserer Elsystemansvar løbende udviklingen af både energisektoren som helhed og enkelte dele af energisystemet.

Læs "Små prosumers samspil med fremtidens energisystem i 2030"

Læs analysen "Små prosumers samspil med fremtidens energisystem i 2030" her. http://www.energinet.dk/prosumers

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.