Hvad kendetegner udviklingen i elforbruget på det danske detailmarked?

Energinet udgiver nu sin syvende DataHub Markedsrapport med nøgletal og statistik baseret på data fra DataHub. Rapporten viser udviklingen på det danske detailmarked for el og indeholder statistikker om det samlede elforbrug, markedskonkurrencen (HHI), antal elleverandørskift og meget mere.

Energinet arbejder løbende på at sikre en aktiv formidling af relevant information om udviklingen i detailmarkedet for el. DataHub Markedsrapporten udkommer to gange årligt og har til formål at understøtte den generelle transparens i elmarkedet ved at vise en række nøgletal og statistik. Nogle af højdepunkterne for rapporten er:

  • Øget konkurrence i detailmarkedet for el
  • Flere aktive elleverandører på markedet
  • Flere småforbrugere timeafregnes

Rapporten viser, at konkurrencen i detailmarkedet er intensiveret. Det ses ved et fortsat generelt fald i markedskoncentrationen for både små og store forbrugere i løbet af første halvår af 2018. Udviklingen kendetegner det meste af Danmark, selvom der fortsat er enkelte netområder med en højere markedskoncentration.

Der kommer fortsat flere aktive elleverandører på det danske detailmarked for el. Dette ses af stigningen i det gennemsnitlige antal aktive elleverandører pr. netområde i løbet af først halvår af 2018. Rapporten viser, at der særligt opleves en stor fremgang i antallet af aktive elleverandører i de største netområder målt på antal målepunkter.

Antallet af småforbrugere som afregnes på timebasis udgør, som forventes, en stadig større andel af det danske elforbrug. Dette kan bl.a. ses af fordelingen af det samlede elforbrug pr. måned. Den øgede andel skyldes naturligvis den planlagte indfasning af flexafregning.

Har du nogle tilbagemeldinger til denne rapport eller har du spørgsmål hertil, så er du velkommen til at kontakte os på energidata@energinet.dk

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.