Energinet fortsætter arbejde med at markedsgøre indkøb af tekniske egenskaber

Forsyningstilsynet har fredag d. 9. november offentliggjort sit udkast til afgørelse, hvor det afviser Energinets forslag til en ny kompensationsmodel for systembærende egenskaber.

Energinet har sammen med en række interessenter arbejdet på en mere markedsbaseret fremskaffelse af forskellige tekniske egenskaber. Dette arbejde resulterede i en kompensationsmodel for systembærende egenskaber, som blev anmeldt i februar 2018. Siden er der kommet ny elforsyningslov i juni 2018, som skaber nye rammer for afregning og kompensation for Energinets samlede forbrug af systemydelser. Den nye elforsyningslov er hovedargumentet for, at Forsyningstilsynets netop har afvist metoden.

Ændringerne i Elforsyningsloven skaber større klarhed over de lovgivningsmæssige rammer for Energinets markedsgørelse af systemydelser, og det er med udgangspunkt heri, at Forsyningstilsynet vurderer, at der skal anmeldes en ny metode indenfor rammerne af den nye lovgivning.

Energinet er positiv over for de nye lovrammer og har igangsat arbejdet med implementeringen. Som en del af dette arbejde laves der en samlet vurdering af Energinets fremtidige behov for systemydelser, og der afholdes en række workshops med Energinet interessenter om behovsvurdering og den videre markedsgørelse af indkøbet af systemydelserne.

Systembærende egenskaber er en samlet betegnelse for nogle af de tekniske egenskaber, som Energinet bruger til at skabe forsyningssikkerhed. Systembærende egenskaber vil igennem arbejdet med øget markedsgørelse blive delt op i flere tekniske produkter eller egenskaber. De fleste tekniske egenskaber er ydelser eller produkter, som Energinet får fra forskellige elproducenter.

 

KONTAKT

LÆS MERE

Første udkast af behovsvurdering og workshop for øget markedsgørelse af systemydelser kan findes her

Udkast til afgørelse fra Forsyningstilsynet kan findes her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.