I høring nu: Forslag for Nordic langsigtet kapacitetsberegning samt fordelingsregel for lange transmissionsrettigheder

Nordiske TSOer skal udvikle en metode til den langsigtede kapacitetsberegning, samt fordelingsregel til langsigtede transmissionsrettigheder. Det siger Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af den 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA guideline).

Før metoden anmeldes til de relevante regulatorer, skal forslagene i offentlig høring.  Målet med den offentlige høring er at indsamle stakeholders meninger om forslagene. Den offentlige høring kører fra den 16. november 2018 til og med den 17. december 2018. Efter dette vil TSOerne vurdere kommentarerne fra stakeholderne og opdatere forslagene såfremt relevant. 

De nordiske TSOer vil arrangere et stakeholder møde den 11. december i Arlanda lufthavn. Formålet med stakholder mødet er at informere de nodriske stakholders om kapacitetsbereg-ningsforslaget og konsultationsprocessen, samt at besvare spørgsmål fra stakeholderne baseret på konsultationsmaterialet. 

Ifølge FCA guidelinenen skal metoden til den langsigtede kapacitetsberegning være enten co-ordinated net tranmission capacity metoden eller flow-based metoden. De nordiske TSOer forslår at implementere coordinated net tranmission capacity metoden i den langsigtede tids-ramme, da det ikke kan påvises at flow-based metoden fører til en øget økonomisk efficiens i kapacitetsberegningsregionen, med det samme niveau af system sikkerhed.

Kontakt

Fakta

Høringerne kan findes på ENTSO-E’s høringsplatform eller ved at følge linkene nedenfor

Kapacitetsberegningsmetode

Fordelingsregel

 

Høringsfrist er d. 17. december 2018 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.