Vindstød skal afregne produktion fra 85.000 solcelle- og vindmølleejere

Fremover vil det være Vindstød.dk, der på vegne af Energinet, varetager rollen som produktionselleverandør for knap 85.000 årsafregnede anlægsejere med en samlet årlig produktionskapacitet på mere end 470 MW.

Fra 1. januar 2019 skal firmaet Vindstød.dk afregne ca. 85.000 ejere af fx solcelleanlæg eller husstandsvindmøller for den strøm, som deres anlæg producerer til elnettet.

Det sker efter et EU-udbud, som Energinet har gennemført.

Ændringerne har betydning for de solcelleejere og ejere af husstandsvindmøller, der er afregnet på årsbasis, og vil træde i kraft, når anlæggene overgår til flexafregning. I dag bliver de én gang årligt afregnet ud fra, hvor meget el de har forbrugt, og hvor meget el de har produceret. 

Timeafregning for alle, også de 85.000 årsnettoafregnede
Inden udgangen af 2020 skal alle danske elforbrugere ifølge loven flexafregnes, dvs. at de skal afregnes time for time. 
For de 85.000 årsafregnede anlægsejere betyder det desuden, at de senest med udgangen af 2020 vil blive afregnet time for time for den produktion, deres anlæg leverer til elnettet.

Afregningen sker til markedsprisen i de enkelte timer. Hvornår det sker for den enkelte solcelle- eller husstandsvindmølleejer afhænger af, hvilket lokalt elnetselskab, som anlægsejeren er del af. De pågældende anlægsejeres forbrug skal afregnes direkte med en elleverandør, som det sker for alle andre slutforbrugere allerede i dag.

De berørte 85.000 anlægsejere vil i løbet af den kommende tid modtage brev fra Vindstød.dk med nærmere oplysninger om ændringerne.

Med flexafregning er det en helt ny opgave, at de 85.000 anlæg skal afregnes time for time for deres produktion. Opgavens størrelse og omfang har fået Energinet til at sende den i udbud.

Energinet har i samme forbindelse udbudt opgaven som balanceansvarlig for de 85.000 elproducenter, der samlet set har en produktionskapacitet på ca 470 MW.

Det samlede udbud på begge opgaver blev vundet af NEAS, hvorefter NEAS har valgt Vindstød.dk som underleverandør til opgaven som produktionselleverandør.

Læs mere om flexafregning af årsafregnede solceller her: Flexafregning af produktionsanlæg
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.