I høring nu: TSO’erne i CCR Hansa gennemfører høring af rapport for koordinering og harmonisering af mekanismer og ordninger for belastningsomfordeling og modkøb.

Danske aktører skal være opmærksomme på TSO’erne i CCR Hansa’s høring af rapport for koordinering og harmonisering af mekanismer og ordninger for belastningsomfordeling og modkøb gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser.

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), er der etableret en række ”Capacity Calculation Regions – CCRs” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner). 
 
Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med forbindelserne Skagerrak, Øresund, Konti-Skan og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og DK2-DE (Kontek)).
I henhold til reglerne i CACM skal de enkelte CCR’er udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende eksempelvis koordineret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa (”Coordinated redispatching and countertrading”) om at inkludere tiltag, der har grænseoverskridende betydning, og som gør det muligt for alle TSOerne i CCR Hansa, effektivt at løse problemer vedrørende fysiske kapacitetsbegrænsninger ved brug af redispatching og countertrading.

Dette metodeforslag jf. koordineret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa blev sendt til regulatorgodkendelse den 16. marts 2018, og den 4. oktober 2018 modtog TSOerne en anmodning om ændringer til forslaget. Dette opdaterede forslag vil blive indsendt til godkendelse ved regulatorerne senest den 4. december. 
 
Foruden dette ovenstående metodeforslag, så skal TSOerne i CCR Hansa senest 26 måneder efter myndighedernes afgørelse om kapacitetsberegningsregionerne, udarbejde en rapport, som sendes i høring i overensstemmelse med artikel 12, der vurderer den progressive koordinering og harmonisering af disse mekanismer og ordninger, og som indeholder forslag. Det er denne rapport, som TSOerne beder om markedsaktørernes input til. 

Eftersom forslaget for koordineret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa, og de øvrige regioner i Europa, endnu ikke er godkendt har det ikke være muligt for TSOerne at påbegynde den progressive koordinering og harmonisering af modhandel og belastningsomfordeling. Da fristen for indsendelsen af rapporten stadig er gældende, beskriver rapporten derfor de nuværende mekanismer og ordninger.  

Rapporten vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer i CCR Hansa, herunder det danske Forsyningstilsyn. 

Høringen gennemføres på ENTSO-E’s hjemmeside. Det gøres under det følgende link: Høringsiden ENTSO-E

Sidste frist for at indsende kommentarer er den 30. januar 2019. 

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan rettes til Morten Pindstrup

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.