kassmast web
Udbygningen af vedvarende energi og manglende kapacitet i det nordtyske elnet begrænser kapaciteten på den dansk-tyske grænse og dermed muligheden for eksport af el fra Danmark mod Tyskland. Der er i flere år blevet arbejdet på at øge kapaciteten. EU's konkurrencemyndighed har nu sikret fast minumumskapacitet i den sydgående retning mellem Danmark og Tyskland. Arkivfoto: Ole Christiansen

DG COMP offentliggør TenneTs endelige tilsagn om kapacitet på den dansk-tyske grænse

EU-Kommissionen indledte i marts en undersøgelse for at vurdere, om TenneT overtrådte EU's antitrustregler ved at begrænse kapaciteten i elforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. Nu har EU sikret fremadrettet minimumskapacitet.

Europa-Kommissionens konkurrencemyndighed DG COMP har i dag, den 7. december 2018, offentliggjort sin beslutning i anti-trust sagen mod TenneT Tyskland . Beslutningen inkluderer TenneT endelige tilsagn, som skal sikre et minimum af kapacitet på den dansk-tyske grænse.

Den garanterede kapacitet på grænsen øges fra de nuværende 700 MW  til 1300 MW med en hurtig indfasning på en 6 måneders periode.

Høringssvar og drøftelser med EU har medført, at minimumskapaciteten vil følge den planlagte udbygning på den dansk-tyske grænse og stige op til 2625 MW ved udgangen af 2025, hvis både de såkaldte Østkyst- og Vestkystudbygninger af højspændingsnettet er taget i drift inden udgangen af 2024.

TenneTs tilsagn træder i kraft i de første måneder af 2019 og gælder i 9 år. Der er ikke noget loft over omkostningerne til at sikre den garanterede kapacitet.

TenneT kan reducere den garanterede kapacitet i bestemte situationer, fx hvis bestemte kritiske forbindelser i det tyske net er ud af drift pga. vedligehold, udbygning eller havari eller i nødsituationer hvor modhandel ikke er mulig.

Energinet sætter pris på, at kapaciteten øges over den dansk-tyske grænse gennem de aftalte minimumskapaciteter, og vi vil forsøge så vidt muligt og efter bedste evne at understøtte TenneT ved at tilbyde modhandelsressourcer i Vestdanmark (DK1). 

Generelt er Energinets holdning, at elmarkedet skal afspejle de fysiske forhold i nettet og at enhver afvigelse fra denne præmis kun kan understøttes i en midlertidig periode. De langsigtide løsninger for strukturelle begrænsninger i interne net er netudbygning og/eller ændringer til budzone konfigurationerne. Det er vigtigt, at midlertidige løsninger som minimumkapaciteter og modhandel ikke underminerer incitamenterne for de korrekte langsigtide løsninger.

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.