Energinet skal fjerne 243 km luftledninger og kabellægge op til 26 km af nye 400 kV højspændingsforbindelser

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag offentliggjort rapport fra udenlandsk konsulentfirma, der har trykprøvet Energinets tidligere konklusioner. Samtidigt er det blevet besluttet, at op til 15 procent af ny 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Tysklandsgrænsen skal lægges som kabler i jorden. Desuden skal 243 km 150 kV luftledninger fjernes og erstattes af kabler i jorden.

Energinet skal lægge op til 26 km af de planlagte forstærkninger og udbygninger i det kommende 400 kV højspændingsnet i Vest- og Sønderjylland i jorden som nedgravede kabler. Desuden skal i alt 243 km 150 kV-højspændingsluftledninger i løbet af en årrække erstattes med nedgravede kabler. Det drejer sig om 150 kV nettet i seks kommuner – Tønder, Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro – samt 150 kV strækninger, der henholdsvis krydser fra Tønder ind i Aabenraa kommuner, samt fra Holstebro ind i Struer kommuner. Dertil kommer kabellægning af 81 km 150 kV luftledninger mellem Karlsgårde og Idomlund, som i forvejen var en del af 400 kV projektet. I alt kabellægges 324 km i Vest- og Sønderjylland.
Det offentliggjorde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i dag i Esbjerg. 

Sammen med Energistyrelsen offentliggjorde ministeren en rapport fra det udenlandske konsulentfirma WSP. I juni bad ministeren Energinet lave en teknisk redegørelse  om muligheder for øget kabellægning af de planlagte 400 kV-luftledninger mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup til den dansk tyske grænse. Derefter blev WSP bedt om at gennemgå Energinets redegørelse. WSP finder i sin rapport, at det er muligt at lægge op til 15 procent eller ca. 26 km af de i alt 170 km som nedgravede kabler. 

Dermed når konsulentfirmaet til samme konklusion som Energinet: Kabellægning ud over 15 procent af 400 kV forbindelsen vil medføre betydelig risiko for fejl i elnettet. Også andre forslag, f.eks. jævnstrømsforbindelser og kabellægning af de kraftige forbindelser på det lavere 150 kV-niveau, medfører stor risiko.

Link til ministeriets hjemmeside:
Klik her for at se ministerens pressemeddelelse inkl. rapporten fra den udenlandske ekspertgruppe

Forbindelser er nødvendige og en gevinst for Danmark
Energinet vil nu genoptage arbejdet med at forstærke elnettet fra Idomlund over Endrup til grænsen. 
Forbindelsen er vigtig for den grønne omstilling. Danmark får meget mere vindenergi, og det skal transporteres i meget større mængder og over meget længere afstande samt i højere grad handles over grænser. Sammen med en ny elforbindelse mellem Danmark og England, Viking Link, vil forstærkningen af det sønderjyske og vestjyske net desuden give en gevinst på fire milliarder kroner til Danmark, fordi danske elproducenter i fremtiden kan sælge mere vindenergi og øvrig strømproduktion til forbrugere i nabolande. 

Alle lodsejere får brev de nærmeste dage
Direktør i Eltransmission, Henrik Riis, fortæller, at Energinet i løbet af de allernærmeste dage vil sende et brev til samtlige lodsejere, som tidligere har modtaget information om 400 kV-forbindelserne fra Idomlund over Endrup til landegrænsen:

- Jeg ved, at mange havde ønsket, at vi kunne lægge hele strækningen i jorden, og jeg ved også, at det er en svær situation at gå at vente på at få afklaret, om man bliver direkte berørt af linjeføringen eller ej. Derfor vil vi hurtigst muligt sende alle den nyeste information og en plan for, hvordan projektet vil skride fremad,  blandt andet hvornår borgerne igen bliver inddraget og hørt om linjeføringen. 

2. offentlige høring i 2019
Den første offentlige høring om projektet blev holdt i foråret, og her sendte ca. 500 lodsejere, kommuner mv. høringssvar. Alle svar bliver analyseret og brugt til at kunne lave det bedst mulige forslag til endelig linjeføring. Det vil efter planen blive lagt frem i 2. offentlighedsfase i slutningen af 2019 – og først i 2020 er den endelige rute på plads.

Plan for at pille 150 kV luftledninger ned
På mødet i Esbjerg præsenterede ministeren også en politisk aftale om at kabellægge 243 km luftledninger på 150 kV niveau. Energinet vil straks gå i gang med at lave en plan for, hvor hurtigt luftledningerne kan pilles ned og erstattes af kabler i jorden. Henrik Riis forventer, at den første 150 kV luftledning, forbindelsen mellem Lykkegård ved Esbjerg og Bredebro, kan pilles ned i forbindelse med etableringen af 400 kV luftledningen. En tidsplan for nedtagning af de øvrige linjer vil blive lagt frem i 2019. Af hensyn til forsyningssikkerheden er det ikke muligt at pille alle linjerne ned på samme tid.