Forsyningstilsynet øger indsatsen for konkurrence på fremtidens internationale reservemarkeder

Konkurrencen på de danske reservemarkeder er god, og markedsaktørernes inddragelse i udviklingen af fremtidens markeder er til gavn for de danske elforbrugere. Det er to af konklusionerne i en ny rapport fra Forsyningstilsynet.

Forsyningsstilsynets rapport om konkurrencen på reservemarkederne i Danmark er blevet offentliggjort onsdag. Rapporten konkluderer, at der er god konkurrence på de danske reservemarkeder, og Forsyningstilsynet anmoder Energinet om fortsat at tage konkrete tiltag for at sikre konkurrencen og aktørinddragelsen i fremtidens elsystem.

Energinet ser positivt på rapporten fra Forsyningstilsynet, som giver en grundig beskrivelse af roller og ansvar i de komplekse markeder for systemydelser, der er  under stor forandring som følge af implementeringen af europæiske netregler, en stigende andel af sol og vind samt nye aktører og forretningsmodeller.

 

- God konkurrence er afgørende for effektive markeder til sikring af forsyningssikkerheden, og rapporten skaber mere klarhed for markedsaktørerne om prioriteringen af fremtidens markedsrammer, lige som den tydeliggør Energinets og Forsyningstilsynets rolle og ansvar i markedsudviklingen, siger Peter Markussen, afdelingsleder for Systemydelser i Energinet.

 

Energinet Systemansvar er både med til at udvikle markedsrammerne og aktiv som  indkøber af systemydelserne, mens Forsyningstilsynets overvågning af markederne og godkendelse af metoderne til markedsudviklingen er afgørende for klare rammer for markedsaktørernes planlægning og investeringer.

Anmodningerne fra Forsyningstilsynet ligger på linje med den strategi og de tiltag, som Energinet allerede arbejder med for at øge markedsgørelsen af systemydelser og  reducere barriererne for nye aktørers deltagelse på markederne.

Markederne for systemydelser bliver mere internationale. Dermed øges konkurrencen, og markederne bliver mere robuste til effektiv sikring af forsyningssikkerheden.

Samtidig forestår der en harmonisering af rammer og regler, som vil ændre de nuværende markeder.   

 

Kontakt:

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.