Vejret giver problemer for reparation af søkabel mellem Danmark og Sverige

Det 400 kV søkabel mellem Skibstrupgård nord for Helsingør og Kristinelund nord for Helsingborg, der lækker olie, er stadig sikkerhedsudkoblet. Bølger og vind forhindrede onsdag dykkere i at finde hullet, og utætheden er endnu ikke fundet.

Fejlen på kablet blev opdaget ved en alarm på en oliebeholder på den danske side af kablet sent søndag aften, og siden da har Energinet arbejdet sammen med Svenska Kraftnät for at lokalisere og udbedre utætheden.

Fejlen er umiddelbart lokaliseret ud for kysten ved Ellekilde Hage, nær Hornbæk, hvor der er konstateret olie på vandoverfladen. Onsdag var et undersøgelsesskib på stedet, men bølger og vind gjorde, at det desværre ikke var muligt at finde fejlstedet.

 

- Søkabelforbindelsen er kritisk infrastruktur, og derfor vil vi i Energinet selvfølgelig sørge for at få repareret det hurtigst muligt. Lige nu ser det ud til, at der i morgen, torsdag, bliver et vejrvindue, hvor vi kan komme til at lokalisere fejlen, udtaler driftsleder Laith Issa.

 

Olie isolerer kablet

Søkablet, der forbinder Danmark og Sverige med strøm, indeholder olie, der fungerer som isolation. Olien er en mineralsk olie af typen T3550, der har en konsistens som madolie. Kablet med beholdere indeholder omkring 30.000 liter olie, og Energinet vurderer, at der på nuværende tidspunkt er sket et udslip på omkring 9000 liter. Energinet har rekvireret flydespærringer og Søværnets miljøskib har også været til stede i området. I arbejdet med lækagen har Energinet rekvireret en risikovurdering af oliens miljøpåvirkning fra Rambøll. Heraf fremgår det, at den del af olien, der opløses i vandet, hurtigt vil blive fortyndet, og derfor ikke udgør en risiko for de vandlevende organismer, flora og fauna i Øresund.

Den del af olien, der flyder oven på vandet, vil dog kunne skade fugle, marsvin eller andre dyr, der måtte komme i direkte i kontakt med olien. Vurderingen er dog, at også denne del af olien på grund af vandudskiftningen og strømmen i Øresund forventes forholdsvist hurtigt at blive spredt og opløst, så den ikke udgør en risiko for flora og fauna. På grund af årstiden er der kun spredte forekomster af fugle i området, ligesom marsvinene fortrinsvis er i området om sommeren. 

Det lækageramte 400  kV søkabel stammer fra 1984, mens et nabokabelsystem, der tidligere har været ramt af lækager i 2011 og 2016, er fra 1973. Sidstnævnte kabelsystem er Svenska Kraftnät i samarbejde med Energinet i færd med at udskifte, og forventningen er, at kablerne er skiftet i 2020.

 

Memo - risikovurdering - brud på oliekabel ved Ellekilde Hage

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.