Energinet forlænger beordring af Amagerværket

Forsinkelsen af en ny 132 kV-forbindelse, der skal styrke elforsyningen til det centrale København, har fået Energinet Elsystemansvar til fortsat at beordre Amagerværket Blok 3 i drift for at sikre elforsyningssikkerheden i de berørte områder indtil projektet er afsluttet.

Energinet arbejder på at etablere nye elforbindelser til København og udskifte udtjente kabler for at sikre elforsyningssikkerheden i området. Indtil en ny 132 kV-forbindelse fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation er i drift, er det af hensyn til forsyningssikkerheden nødvendigt at tage det ekstraordinære tiltag i brug at beordre Amagerværket Blok 3 i kontinuert drift.

 

Det nye kabel skulle have været i drift primo 2019, men da underboringer har skabt forsinkelser for projektet, har Energinet valgt at forlænge beordringen af Amagerværket Blok 3 indtil marts.

Arbejdet med at styrke elnettet i København skyldes, at elforsyningssikkerheden er udfordret af et aldrende elnet, et stigende elforbrug og en fortsat afvikling af termisk elproduktionskapacitet i området.

Beslutningen om forlængelsen af beordringen skal effektivt sikre elforsyningssikkerheden, indtil elnettet er blevet styrket. For at afhjælpe problemerne er det nødvendigt, at elproduktionen ligger inden for et nærmere specificeret område, hvilket betyder, at for eksempel Avedøreværket ikke kan løse den aktuelle udfordring.

Energinet arbejder på at nedbringe antallet af beordringer

Energinet Elsystemansvar søger først og fremmest at indkøbe ydelser til sikring af elforsyningssikkerheden gennem et konkurrenceudsat marked og minimere anvendelsen af beordringer.

 

Situationen i København er speciel og beordringen startede tilbage i 2017 i tæt dialog med HOFOR for at sikre de bedste rammer for driften af Amagerværkets Blok 3 til sikring af forsyningssikkerheden i København.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.