fejl 400 kv kabel resund frysning
Flydende nitrogen omdanner et stykke af kablet til en hvid isklump, og der bliver dannet en "prop", der gør, at man kan måle på hvilken side af proppen, trykket falder og olien siver.

400 kV søkabel mellem Danmark og Sverige er repareret

24-timers test er netop afsluttet, og kablet skal nu spules tilbage i havbunden. Kablet lækkede olie, og hullet var ikke nemt at finde.

En 24 timers test blev i går, torsdag, afsluttet med succes, og dermed er det 400 kV-kabel mellem Danmark og Sverige, som siden 8. januar 2019 har været taget ud af drift, igen klar til at blive taget i brug.

Det 35 år gamle kabel blev taget ud af drift, da det lækkede olie. Olie er en del af isoleringen i kabler fra de årgange, og selv om olien har en konsistens som tynd madolie og opløses over tid, så skal det ikke ud i havmiljøet. Derfor begyndte Energinet straks at opsamle olien og forsøge at finde lækagen, bl.a. med dykkere og flere skibe i Øresund.

Skaden var dog ikke nem at finde. Olien sivende nemlig ud helt andre steder, end der hvor hullet ind til olieisoleringen var opstået. Fra hullet flød olien nemlig under kablets beskyttende yderkappe, inden det sivede ud. Noget af olien sivede ud flere kilometer fra fejlstedet.
Derfor skulle der mange undersøgelser til, før folkene på søen fandt fejlen ca. 1,32 km fra den danske kyst.

Kablet blev frosset
Gentagne gange blev kablet hævet fra søbunden til skibet H.P. Lading, hvorefter et stykke af kablet blev frosset, så olien i kablet dannede en is-prop. På den måde kunne man konstatere, om det var på den ene eller anden side af is-proppen, trykket faldt, fordi olien sivede ud. På den måde blev fejlen efter en stribe frysninger langsomt indkredset.

Det viste sig, at der på 26 meter dybt vand var en ca. 1,5 cm lang revne i kablets blykappe, der dels holder olien inde, dels holder saltvand ude. Nogle af de stålbånd, der er viklet om blykappen for at holde den på plads, var ødelagt. De kan derved have gnavet et hul i blykappen.

Det er dog endnu ikke muligt at sige, hvordan skaderne er opstået. De defekte dele skal nu undersøges på laboratorium.

Energinet har ikke tidligere oplevet den type fejl på et søkabel. Ofte opstår fejl i kablerne ved at et anker eller lign. beskadiger kablet og skaber en kortslutning, eller kortslutningen bliver skabt af en fejl inde i kablet. I de tilfælde kan man ofte måle sig frem til, hvor fejlen er opstået. Men med 400 kV-kablet i Øresund var der ingen kortslutning, blot sivende olie.

Kablet blev 15. februar repareret, og 20. februar blev der igen sat spænding på. Da der efter 24 timer ikke var indtruffet fejl, er kablet nu igen klar til drift. Det skal dog først spules tilbage ned i havbunden, så det igen ligger beskyttet.

400 kV forbindelsen mellem Danmark og Sverige har ikke været lukket ned på grund af arbejdet med at finde og udbedre fejlen, da de resterende kabler over Øresund har været nok til at opretholde forbindelsen.

KONTAKT

LÆS MERE

Under "nyheder" finder du flere artikler om olielækket. Første artikel blev bragt 7. januar.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.