vindmller ole c
Arkivfoto: Ole Christiansen

Nye tekniske krav til kommende solcelleanlæg, vindmøller, kraftværker m.v.

Kommende solcelleejere, vindmølleejere og ejere af andre elproduktionsanlæg, der nettilsluttes efter 27. april 2019, skal være opmærksom på skærpede fælleseuropæiske krav til anlæggene.

Nye fælleseuropæiske regler betyder, at der fra 27. april 2019 er nye krav til elproduktionsanlæg, der vil tilkobles elnettet.

Reglerne betyder, at alt fra private solcelleanlæg og vindmøller til store kraftværker og vindmølleparker fremover skal opfylde ændrede krav for at komme på elnettet.
Kravene er del af en EU-forordning, der skal understøtte det fælles marked for el, samtidig med at der bliver fælles rammer for de enkelte landes regler, hvilket giver en større ensartethed for kravene til anlægsproducenterne. Desuden harmoniseres kravene til sol- og vindanlæg med den nye kategori Power Park Moduler.

- Folk, der går med planer om at opsætte og nettilslutte et nyt anlæg, skal have datoen 27. april 2019 i baghovedet. Bliver anlægget tilsluttet før 27. april 2019, skal det opfylde de nuværende regler angivet i Energinets Tekniske Forskrifter, men bliver det nettilsluttet efter 27. april 2019, så er der ændrede tekniske krav i henhold til EU-forordningen, siger jurist Anja Rye fra Energinets Myndighedsenhed.

De nye krav afhænger som hidtil af anlæggets størrelse, men der er defineret nye tærskelværdier:

A-anlæg: Op til 125 kW
B-anlæg: Fra 125 kW op til 3 MW
C-anlæg: Fra 3 MW op til 25 MW
D-anlæg: Fra 25 MW og op

Der kan være variationer i kravene indenfor anlægskategorierne mellem de eksisterende tekniske forskrifter og de nye krav for forordningen. Særligt skal det bemærkes, at der med forordningen er tilføjet krav til FRT-egenskaber (Fault Ride Through) for B-anlæg.

Du kan læse EU-forordningen her og Energinets krav her. Du kan desuden læse nyhed udsendt af Dansk Energi vedrørende deres krav her.

Har man spørgsmål til de tekniske krav, skal man kontakte det netselskab, hvor anlægget skal tilkobles. Langt de fleste nye elproduktionsanlæg er solcelleanlæg og vindmøller, der kobles på de lokale elnet, mens få kobles på transmissionsnettet.

Overgangsregler
Hvis man har købt anlæg inden den 17. maj 2018 og indsendt dokumentation herfor inden den 17. november 2018, kan anlægget regnes for at være eksisterende, selvom tilslutning sker efter den 27. april 2019. For at anlægget er en del af denne overgangsordning, skulle dokumentationen indeholde:
Kontraktens titel,
Underskriftsdato,
Ikrafttrædelsesdato for kontrakten samt
Tekniske specifikationer.
Dokumentationen skulle indsendes til den relevante systemoperatør, som enten er netselskabet eller Energinet, og til TSO’en, som er Energinet. Dette fremgår af EU-forordning RfG artikel 4, stk. 2, litra b.

Undtagelse fra reglerne
Hvis der er behov for en undtagelse fra EU-forordningen, for eksempel i forhold til for sen indsendelse af dokumentation for anlægskøb, skal anlægsejeren sende en ansøgning til den relevante systemoperatør (netselskabet eller Energinet). Den relevante systemoperatør skal derefter afgøre, om der er mulighed for at undtage fra reglerne. Afgørelsen skal efterfølgende sendes til anlægsejeren og til Forsyningstilsynet. Den endelige afgørelse om muligheden for undtagelse træffes derefter af Forsyningstilsynet, jf. EU-forordningen, artiklerne 60-62.

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.