Risiko for forsinkelse i gennemførelsen af 15 minutters ubalance-afregningsperiode (ISP) i norden

I marts 2018 blev de nordiske TSO'er enige om en ambitiøs køreplan for den nye nordiske balanceringmodel (NBM). Den første vigtige milepæl er det fælles nordiske aFRR-kapacitetsmarked i 2019. Under arbejdet med at beskrive de næste trin i køreplanen for NBM har TSO'erne fundet udfordringer i balanceringsprocessen fra den planlagte implementering af 15 minutters ubalance-afregningsperiode.

TSO'erne har fokus på at sikre en robust gennemførelse for både TSO'er og markedsdeltagerne og har derfor besluttet at revidere tidsplanen. Der er derfor stor risiko for, at der opstår forsinkelser i gennemførelsen af 15 minutters ubalance-afregningsperiode planlagt til udgangen af December 2020.

Da implementeringen af 15 minutters ubalance-afregningsperiode også medfører væsentlige ændringer for markedsaktørerne, distributionsselskaberne og andre nordiske interessenter, vil de nordiske TSO’er igangsætte en proces med yderligere interessentinvolvering.

 

De nordiske TSO'er indbyder nøgleinteressenter til tættere samarbejde
Med henblik på at forbedre samarbejdet med interessenterne etablerer TSO'erne en nordisk referencegruppe, hvor repræsentanter for nøgleinteressenterne inviteres til at deltage. De nordiske TSO'er fremsender en formel invitation til nøgleinteressenter i løbet af marts 2019.

 

Som tidligere offentliggjort afholder de nordiske TSO'er et såkaldt Solutions-seminar den 26. april 2019 i København. På dette seminar vil TSO'erne informere nærmere om status for NBM-projektet og mulige forsinkelser af gennemførelsen baseret på det igangværende arbejde med tidsplan og roadmap for NBM-projektet. En plan for forbedring af interessentsamarbejdet vil også blive præsenteret på seminaret.

 

 

Læs den fælles meddelelse på engelsk her http://nordicbalancingmodel.net/risk-of-delay-in-the-implementation-of-15-min-imbalance-settlement-period-in-the-nordics/

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.