Årsrapport 2018: Sikker forsyning bliver delt forsyning

I årsrapporten gør Energinet status og kigger fremad – ind i den grønne omstillings næste fase. En fase, hvor nye anvendelser af vedvarende energi nødvendigvis må få langt større fokus, samtidig med, at udbygningen af den vedvarende energiproduktion (særligt havvind og sol) fortsætter.

Energinet er sammen med energisektoren og samfundet på vej ind i den grønne omstillings 2. halvleg. Det er nu, vi skal udvikle de løsninger, der kan tage os fra ca. halvdelen til fuld dækning med vedvarende energi. Det kræver nye tiltag og nye tilgange.

nøgletal

For Energinet var 2018 en brydningstid for udviklingen hen i mod, at sikker forsyning bliver delt forsyning.

Energinet fortsatte arbejdet med at etablere el- og gasforbindelser til udlandet, men oplevede også folkelig bekymring og modstand overfor udbygning af den indenlandske energiinfrastruktur forbundet hermed.

Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet, siger: ”I Danmark er vi kommet langt med den grønne omstilling af energisektoren. I de kommende år er sektorkobling, øget forbrugsfleksibilitet og digitalisering tre meget væsentlige kodeord, hvis vi fortsat vil være i front af den grønne omstilling."

Thomas Egebo citat

Nordiske og europæiske markedsudvidelser kom væsentlige skridt videre. Samtidigt besluttede Energinet at arbejde for etablering af en midlertidig strategisk reserve, der omvendt kan ses som tegn på, at elmarkederne endnu ikke er tilstrækkeligt udviklede.

Men Energinet er klar og parate i startklodserne - på vej ind i næste halvleg af den grønne omstilling.

2018 blev året, hvor man politisk blev enige om en energiaftale, der sætter nye ambitiøse mål for omstilling af energisystemet. I fokusartikler om elmotorveje, sektorkobling og forbrugsfleksibilitet perspektiverer vi Energinets arbejde med udgangspunkt i tre af energiaftalens vigtige temaer: havvind, grøn gas og nye markedsmodeller.

2018 var også året, hvor en større ændring af Energinets organisation blev gennemført. Energinet er nu en koncern med datterselskaber, der hver især løser veldefinerede opgaver inden for Energinets samlede vision. Årsrapporten fortæller hvordan.

Ministerens godkendelse af Energinets årsrapport for 2018 udestår.

Værdikæde

 

Regnskab

Energinets omsætning var i 2018 DKK 4.9 mia., og årets resultat var DKK 54 mio. Resultat er tilfredsstillende. Energinet skal ikke optjene overskud. Overdækning af omkostninger er gæld til energiforbrugerne, mens underdækning er tilgodehavende hos forbrugerne.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.