Viking Link

Viking Link gavner Danmark og den grønne omstilling

Elkabel over Nordsøen vil skabe milliardoverskud til Danmark. I takt med at vi får mere vindenergi og timer og dage med meget stor elproduktion, er det en gevinst at kunne sælge og få en højere pris for strømmen hos forbrugere i udlandet. Omvendt er det en fordel at kunne købe billigt i nabolande, når prisen eller vindproduktionen er lav.

Ingeniøren skriver i dag, at Viking Link ifølge tal fra den europæiske sammenslutning af eltransmissionsselskaber, ENTSO-E, er en mindre god forretning for Danmark end Energinets beslutningsgrundlag viser.

Men selv om Energinets og ENTSO-E’s beregninger har mange metodiske ligheder, kan de ikke direkte sammenlignes, forklarer Bjarne Brendstrup, områdeleder Systemanalyse i Energinet Elsystemansvar.

Viking Link giver milliardoverskud
Viking Link vil i 2023 forbinde de danske og engelske elnet. Energinet bygger - sammen med britiske National Grid - elkablet over Nordsøen, fordi det vil skabe et milliardoverskud til Danmark og gavne den grønne omstilling. I takt med at vi i Danmark får flere og flere vindmølleparker, og dermed også mange timer og dage med meget stor elproduktion, er det en gevinst for producenterne at kunne sælge strømmen og få en højere pris hos forbrugere i udlandet. Omvendt er det en fordel for danske forbrugerne at kunne købe billigt i nabolande, når prisen eller vindproduktionen er lav.

Medregner ikke alle gevinster
Der er forskel i ENTSO-E’s og Energinet regnemetode.

ENTSO-E medregner f.eks. ikke nogle af Viking Links gevinster for Danmark, bl.a. at der i England er en udledningsskat på CO2 – Carbon Floor – som gør det attraktivt at købe dansk strøm.

Desuden har ENTSO-E’s beregninger et tvær-europæisk udgangspunkt: Hvis et land får stort plus af en grænseoverskridende elforbindelse, og et andet land får et mindre minus, giver det i ENTSO-E regnskabet samlet set et lille plus. Men det siger intet om de to landes egne plusser og minusser, og Viking Links gevinst for Danmark er dermed mindre i ENTSO-E’s fælleseuropæiske opgørelse end i det danske beslutningsgrundlag.

Endeligt bygger ENTSO-E’s beregninger på en antagelse af, at en række lande, der overvejer at bygge elkabler til England, rent faktisk også ender med at gøre det. I det tilfælde vil kablerne ”kannibalisere” på hinanden, og gevinsten ved at handle med briterne vil blive spredt ud på flere. ENTSO-E’s beregningsmetode viser således den økonomiske gevinst i 2040 for det sidst ankomne af de mange potentielle elforbindelser over Nordsøen og den engelske kanal.

- Der er intet i vejen med den måde at regne på, men det er jo yderst tvivlsomt, om alle de forbindelser, der bliver overvejet, rent faktisk bliver til noget. Det vil blive en ringere og ringere forretning for et land at bygge et nyt elkabel til England, hvis der er flere i forvejen. Der vil blive mindre og mindre gevinst for dem som kommer med kabel nummer fire, fem og seks, og dermed vil lysten til at investere også dale, siger Bjarne Brendstrup.

Viking Link er allerede besluttet både i Danmark og England og sættes efter planen i drift i 2023.

ENTSO-E tal er vurderet

ENTSO-E’s Ten Year Net Development Plan, TYNDP-rapport, hvor man kan se beregningerne, som Ingeniøren referer til, blev offentliggjort i 2018.

- Vi har siden set nærmere på tallene og ENTSO-E’s forudsætninger for at vurdere, om der var grund til at justere vores beregninger. Men vi mener stadig, at vores beregninger er bedste bud på de danske gevinster. Og vores businesscase indeholder allerede en række følsomheder og tager højde for forskellige udviklinger, bl.a. at der kommer flere nye forbindelser til det engelske marked, siger Bjarne Brendstrup.

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.