Energinet ruster sig til fremtidens IT-udfordringer

Standardopgaver sendes i udbud og løses af eksterne eksperter, mens Energinet beholder kerneopgaver. Energisystemet gennemgår store forandringer, og derfor skal der flere muskler til hurtigere at finde løsninger til morgendagens muligheder og krav.

Energinet omorganiserer sin IT-afdeling og sender flere opgaver i udbud.

- Energisystemet er under stor forandring, udviklingen går hurtigt, og vi står alle i branchen overfor store udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi bruger tiden og kræfterne på de rigtige opgaver, og lader andre, der er bedre til det end os, løse standardopgaverne, siger Henrik Lang Petersen, IT-direktør i Energinet.

Fremover vil Energinet derfor købe flere standardydelser ude i byen - hos firmaer der specialiserer sig i netop de områder og som både har stor erfaring og den nyeste viden om teknologi mv. Det er f.eks. datacenter drift, lokalnetværk, medarbejder pc’er, mobiltelefoner, generel support mv.

- Det kan godt lade sig gøre at løse den slags internt, men det kræver mange ressourcer. Den teknologiske udvikling på de nævnte områder går så stærkt, at det kræver en betydelig indsats at følge med. Hvis vi skal være up to date på alle fronter, risikerer vi selv at blive flaskehalse, fordi vi ikke hurtigt nok kan skalere op eller ned, når der opstår nye behov eller muligheder, siger Henrik Lang Petersen.

Energinet beholder dog stadig en lang række kerne IT-opgaver internt, f.eks. IT-opgaver vedr. forsyningssikkerhed, IT-sikkerhed og data management.  IT-afdelingen vil fokusere på at blive service integrator i stedet for traditionel udførende IT organisation.

Nye muskler til udvikling
Mens nogle opgaver bliver sendt ud af huset til eksterne partnere, bliver eksterne partnere på andre områder hentet ind i kernen af IT-afdelingen. Et udbud skal finde de rigtige leverandører til Energinet gennem en årrække.

- Det er er en kæmpe opgave at få den grønne omstilling både sikkert og effektivt i mål. For eksempel kommer halvdelen af strømmen i 2020 fra vind, men allerede i 2030 – om kun 11 år – skal hele el-systemet være omstillet til vedvarende energi. Det kræver mere innovation, mere brug af data og digitalisering, at vi meget hurtigere kan reagere og tilrette IT-løsningerne til vores fagfolk, når ny lovgivning, nye markedskrav, nye fælleseuropæiske regler eller nye smartere måder at gøre tingene på dukker op. Derfor har vi brug for at få eksperter tæt på, så vi kan gøre tingene smart og hurtigt, siger Henrik Lang Petersen.

Kvalitet og leveranceevne
IT-systemer er allerede i dag helt afgørende for, at vores energisystemer fungerer, og at danskerne har høj forsyningssikkerhed på el og gas. Men kravene til IT-løsninger stiger.
Derfor er omorganiseringen af IT-afdelingen og nye udbud ifølge Henrik Lang Petersen ikke en spareøvelse, men handler om at højne kvaliteten og leveranceevnen i en virkelighed, hvor omstillingshastigheden er støt stigende.

- Kvalitet og evnen til at levere i forhold til de aktuelle behov er den afgørende faktor. Vi ved at nogle opgaver kan løses smartere og hurtigere og mere standardiseret, så vi har en stærk formodning om at den samlede øvelse ikke bliver dyrere, men på sigt billigere, siger han.

Udbud
I alt forventer Energinet at gennemføre minimum fire udbud indenfor udviklingsrelaterede opgaver, projektledelse, datacenterdrift og supportopgaver. Forventningen er, at der vil ske virksomhedsoverdragelse af et endnu ikke fastlagt antal medarbejdere i forbindelse med udbuddene.

Energinet’s IT-organisation anvender i dag en bred vifte af konsulentydelser fra flere leverandører. Målet med udbud og organisationsændring er at konsolidere antallet af leverandører og opbygge strategiske partnerskaber.

Det første udbud er annonceret, og de øvrige vil blive annonceret i den kommende tid.

KONTAKT

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.