Ny rapport: Milliardbesparelser ved fortsat brug af den europæiske gasinfrastruktur i 2050

Fortsat brug af gasnettene i 2050 vil alene i otte europæiske lande kunne give samlede årlige besparelser på mellem 30 og 49 millarder euro. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse som Green Gas Initiative i denne uge præsenterede for EU-kommissionen og andre aktører.

Rapporten fokuserer på gassystemets rolle i den grønne omstilling og Parisaftalens mål for et bæredygtigt energisystem herunder ikke mindst mulighederne for sektorkobling, og den blev præsenteret ved en workshop for energipolitikere og brancherepræsentanter i Bruxelles tirsdag.

De syv nordvesteuropæiske gas-TSO’er i Green Gas Initiative har samarbejdet om undersøgelsen og workshoppen med den tjekkiske TSO Net4Gas, og det var de administrerende direktører fra alle otte TSO’er, der præsenterede rapporten.

 

- Vores energisystemer er under hastig forandring i disse år for at imødegå klimaudfordringerne og gennemføre den grønne omstilling. Skal vi nå helt i mål på en effektiv måde, skal vi have alle værktøjer i spil. Derfor er det vigtigt at få belyst, hvilken rolle gassystemet kan spille i forhold til for eksempel lagring, transport og konvertering af energi, siger Torben Brabo, administrerende direktør i Energinet Gas TSO.

 

Undersøgelsen fokuserer på forholdene i Tjekkiet og de syv lande i Green Gas Initiative , der udgøres af gas-TSO’er fra Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, Schweitz og Danmark. Den konkluderer blandt andet, at fortsat brug af gasnettet kan mindske behovet for at udbygge anden infrastruktur, og kan forsyne industri- og transportsektoren med grøn energi.

Samtidig beskæftiger rapporten sig med de mange forskellige former for grønne gasser, der er på vej ind i gasnettene. I Danmark svarede tilførslen af biogas til gasnettet således ved udgangen af marts til 10.9 procent af det årlige gasforbrug.

 

- Danmark har en grøn førertrøje på, når det gælder tilførslen af biogas, og samtidig er der andre lande, der er langt fremmed med at omstille gasnettet til brint eller med at bruge gas til transport. Derfor er det internationale samarbejde mellem TSO’erne også vigtigt, så vi får skabt de rigtige veje mod fremtidens europæiske energisystem, siger Torben Brabo.

 

Læs engelsk pressemeddelse om rapporten, og find hele rapporten på linket her: www.frontier-economics.com/uk/en/news-and-articles/news/news-article-i6086-the-future-value-of-gas-infrastructure-in-a-climate-neutral-europe/

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.