Energinet offentliggør Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan 2018

Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-plan) 2018 beskriver en sammenhængende udvikling af eltransmissionsnettet over de kommende 10 år.

Overblik over afsluttede og igangværende projekter

RUS-plan 2018 giver et overblik over det interne danske eltransmissionsnet pr. 1. marts 2019. Overblikket omfatter dels de projekter, der er idriftsat indenfor det seneste år, samt de projekter der er under etablering. 

Kortlægning af kommende projekter

Reinvesterings- og udbygningsbehovet er analyseret og kortlagt for de kommende 10 år med forslag til løsninger i henhold til en langsigtet netstruktur. Den langsigtede netstruktur er baseret på netløsninger og understøtter Analyseforudsætninger 2018.

Planen bidrager blandt andet til rettidig igangsætning af konkrete projekter for detailplanlægning og etablering. I detailplanlægningen besluttes en endelig løsning, som også vil kunne indebære markeds- eller driftsrelaterede løsninger som alternativ til netudbygninger. 

RUS-plan 2018 kan ses her.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.