Forstærkning af elstationer standser midlertidigt strøm fra vindmøller omkring Ringkøbing Fjord og Holstebro

Arbejdet med at forstærke elnettet i Vestjylland og indpasse mere vedvarende energi betyder, at vindmøller i områderne omkring Ringkøbing Fjord og Holstebro vil stå stille i henholdsvis en og to dage, mens der arbejdes på stationerne i Stovtrup og Idomlund.

Arbejdet på stationerne skal sikre, at der kan flyde mere energi gennem det vestjyske elnet, og det er en del af forarbejdet til, at der i de kommende år kan tilsluttes endnu mere vindenergi blandt andet fra Nordsøen.

Stationen Idomlund skal forstærkes og udvides, og her vil arbejdet ske den 23. og 24. april, mens arbejdet på Stovstrup Station vil blive udført den 6. maj.  På Stovstrup Station etableres en ekstra skinne, der vil betyde at fremtidigt vedligehold kan udføres, uden at hele stationen tages ud af drift.

Mens arbejdet foretages er det nødvendigt at udkoble to transformere i hver af stationerne, og derfor vil der ikke være plads i elnettet til, at vindmøller i nærområderne kan producere.

- Det er ærgerligt at skulle fortælle vindmølleejerne, at de må lade møllerne stå stille i en periode. Men vi planlægger arbejdet, så det bliver udført så hurtigt og effektivt som muligt, og vi har placeret arbejdet i en periode, der typisk hører til de mest vindfattige.  Fordelen er, at når arbejdet er udført vil elnettet i de berørte områder til gengæld være endnu mere robust, siger lederen af Energinets KontrolCenter El Bent Myllerup.

Vindmøllerne, der skal stå stille har samlede kapaciteter på henholdsvis 220 MW og 250 MW, og skulle der være optimale vindforhold i de tre dage, så svarer udetiden til en mistet produktion af en værdi på skønsmæssigt 1.3 millioner kroner.

I samme projekt afbrydes i uge 21 en højspændingslinje mellem Varde og Tarm, dette kan medføre problemer med at transportere al vindenergien fra Vestkysten væk. Skulle uge 21 blive en gunstig vindproduktionsuge kan Energinet derfor blive nødt til at lukke op mod 150 MW vindproduktion ned i op til otte timer pr. døgn.


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.