De nordiske TSO'er bekræfter behovet for at udskyde implementering af 15 minutters ubalance-afregningsperiode i Norden

"De nordiske TSO'er anbefaler en forsinkelse i gennemførelsen af 15 minutters ubalance-afregningsperiode i mere end et år", siger Niclas Damsgaard fra Svenska kraftnät, der er formand for styregruppen i Nordic Balancing Model Programmet (NBM). Anbefalingen blev offentliggjort på de nordiske TSO'ers såkaldte Solution-seminar i København den 26. april, hvor Energinet ligesom de øvrige medlemmer af Nordic Balancing Model Programmet var til stede.

Den nuværende frist for gennemførelse af 15 minutters ubalance-afregningsperiode (imbalance settlement period, ISP) er 18. december 2020. En udskydelse af fristen er muligt, under en række betingelser, med undtagelser i op til fire år jf. den europæiske forordning for balancering af elektricitet (GL EB).

 

Gennemførelsen af 15 minutters ubalance-afregningsperiode og 15 minutters tidsopløsning på elmarkederne, betyder en omfattende ændring af it-systemer og automatisering af balanceringsprocesser for TSO’erne. "For at sikre en stabil og sikker overgang ser vi behovet for længere implementeringstid", siger Damsgaard, der forudser, at en forsinkelse på mere end et år bliver nødvendig for TSO'erne.

 

Overgangen til 15 minutters tidsopløsning indebærer også betydelige ændringer for markedsaktører, distributionssystemoperatører og andre interessenter. En vellykket og robust implementering afhænger af grundige forberedelser fra alle parter og tæt samarbejde og gensidig deltagelse mellem TSO'erne og de berørte interessenter. "For at opnå det nødvendige engagement har vi etableret nationale såvel som en fælles nordisk interessentreferencegruppe. Vi vil afholde webinarer og seminarer for alle interessenter," siger Damsgaard. En mere detaljeret plan vil blive præsenteret på et interessent-webinar den 29. maj. Den opdaterede plan vil blive offentliggjort på NBM hjemmesiden i forbindelse med webinaret og planen vil desuden blive sendt i offentlig høring. Høringssvarene kan give anledning til at TSO'erne efterfølgende skal revidere planen yderligere. En ny deadline for gennemførelse af 15 min ubalance afregningsperiode skal efterfølgende godkendes af de nordiske tilsynsmyndigheder.

 

15 minutters tidsopløsning

Elsystemet skal hele tiden være i balance, dvs. elforbruget skal til enhver tid modsvares af produktion af elektricitet. I dag planlægges og handles balanceændringer på timebasis, og ændringer inden for driftstimen håndteres af TSO’erne med balanceringsreserver. Ved at ændre systemet til 15 minutters tidsopløsning vil det medføre en mere præcis balancering via elmarkedet, samt muliggøre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

 

Nordic Balancing Model (NBM)

Forudsætningerne for en effektiv balancering af det nordiske elsystem ændrer sig i øjeblikket, da vi gradvist går hen imod et mere grønt, integreret og harmoniseret europæisk elmarked. NBM-programmet vil sikre den nødvendige opdatering af balancemarkedsdesign, udvikle metoder og operationelle processer, samt ændre relaterede it-systemer Norden. NBM-programmet omfatter også implementeringen af 15 minutters tidsopløsning.

 

Læs den fælles meddelelse på engelsk her: http://nordicbalancingmodel.net/the-nordic-tsos-confirm-the-need-for-longer-implementation-time-of-15-minutes-imbalance-settlement-period/

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.