Energinet og Dansk Energi offentliggør analysen "Små prosumere i fremtidens elnet"

Analysen er et casestudie af et mindre, geografisk område samt unikke huse. Selv om undersøgelse ikke dækker samtlige danske elnet, anser Energinet og Dansk Energi resultaterne som en vigtig strømpil.

Hvad sker der, hvis mange af os i 2030 har en elbil holdende til opladning i garagen, en varmepumpe tilsluttet huset, måske solceller på taget og et batteri tilknyttet til at opsamle den strøm, som solcellerne laver?
Det spørgsmål er nødvendigt at besvare, fordi elektrificering er en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling. Vi skal bruge meget mere el til mange flere ting, og Danmarks totale forbrug vil vokse.
Men er elsystemet klar til det? Kan elnettet transportere en stigende mængde strøm?
Det har Energinet Elsystemansvar og Dansk Energi i fællesskab analyseret nærmere. Energinet ejer, udvikler og driver eltransmissionsnettet og Dansk Energi og landets mange netselskaber udvikler og driver distributionsnettet og dermed de lokale elnet.
 
 
Case på konkrete elnet
Den fælles analyse ”Små prosumere i fremtidens elnet” blev præsenteret tirsdag hos Dansk Energi.
Både Energinet og Dansk Energi har tidligere lavet analyser af konsekvenserne for danske villaveje. Den nye analyse bruger samme metoder, men er mere detaljeret, ligesom udviklingen er lagt ned over dele af et konkret netselskabs elnet.
 
Der er tale om et casestudie af et mindre, geografisk område samt unikke huse og dermed ikke en undersøgelse af samtlige danske elnet, men Energinet og Dansk Energi mener, at resultaterne giver en vigtig strømpil.
 
 
Problemer, hvis alle oplader på samme tid
Hovedkonklusionen er, at de analyserede lokale distributionsnet ikke alene kan klare fremtidens øgede transport af strøm. Især ældre distributionsnet vil have problemer, hvis fx alle på villavejen oplader deres elbiler på samme tid.
 
- Som transmissionsselskab er det også vigtigt for os i Energinet at vide, hvad der sker i de lokale distributionsnet – og omvendt. Elnettet hænger sammen på tværs af spændingsniveauer, og samspillet mellem distributionsnettet og transmissionsnettet er en vigtig brik i den grønne omstilling, siger Hanne Binder, energianalytiker ved Energinet Elsystemansvar.
 
Hun peger fx på, at hvis elnettet i en lokal villavej når maxgrænsen, så kan det også begrænse muligheden for, at elbiler i fremtiden kan forbruge yderligere strøm for at hjælpe med at opretholde systembalancen. Fleksibelt elforbrug er en vigtig brik i fremtidens grønne omstilling af elsystemet, men det skal anvendes på en sådan måde, at der tages hensyn til elnettets fysiske grænser, så forsyningssikkerheden opretholdes.

 

Mange ting indgår i løsningen
Analyser, der ligger forud for denne, tyder på, at det er vigtigt, at alle værktøjer bliver taget i brug for at sikre fremtidens elforsyning: Smartgrid, digitalisering, automatisering, markedsløsninger mv. skal gå hånd i hånd med en fysisk udbygning af elnettet.

 
Selv om 2030 for mange er langt ude i fremtiden, så er det nu, at det er nødvendigt at belyse problemerne og finde løsninger.
 
- Både for os, der laver systemerne og driver nettene, men også for de mange kommercielle firmaer, der skal designe løsningerne. Hvis fx elbilerne i fremtiden skal kunne tage hensyn til den fysiske kapacitet i nettet, så skal det jo være en del af den måde, som elbilen og ladestanderen er designet på, siger Hanne Binder.
 

 

KONTAKT

OM ANALYSEN

Analysen ”Små prosumere i fremtidens elnet” stiller skarpt på de muligheder og udfordringer, som øget elforbrug i varmepumper og elbiler samt øget egenproduktion fra solceller og lagring i batterier kan byde fremtidens distributions- og transmissionsnet.

Analysen er udført i et samarbejde mellem Energinet Elsystemansvar og Dansk Energi med henblik på dyberegående analyser af netperspektiverne for prosumer-løsninger. Alle antagelser, beregninger og uddybende resultater findes i baggrundsrapporten: Små prosumere i fremtidens elnet -baggrundsrapport.

 

Find flere Energinet-analyser her.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.