ny viden til sikker forsyning

Udvikling, innovation og samarbejde skal bane vej for den grønne omstilling

Nye markedsløsninger til elsystemet, forskning i fremtidens gassystem og mere effektiv vedligeholdelse ved hjælp af digitalisering. Det er nogle af de projekter, der præsenteres i Energinets F&I-årsrapport. Fællesnævnerne er, at projekterne skal hjælpe med at bane vej for den grønne omstilling, og at de alle bygger på brede eksterne og interne samarbejder.

Målet om at sikre et danske energisystem baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050 stiller store krav til både nettet, markederne og driften af energisystemerne.

Derfor har den grønne omstilling i 2018 været det faste fokus for Energinets F&I-indsats, der omfatter arbejdet med forskning, udvikling, innovation og demonstration på tværs af el- og gastransmissionssystemerne.

 

Energinets F&I-årsrapport 2018 hedder ”Ny viden til sikker forsyning”, og her præsenteres en række projekter, der adresserer mange forskellige udfordringer for fremtidens energisystem.

Projekterne og årsrapporten bærer tydeligt præg af, at samarbejde med danske og internationale aktører er afgørende for at nå det fælles mål om grøn omstilling, fortæller Hanne Storm Edlefsen, områdeleder i Strategisk Planlægning i Energinet Elsystemansvar:

 

- Vigtigheden af samarbejde kan ikke overvurderes i disse år. Energisektoren er under stor forandring, og der er behov for idéer og forslag, der prøver grænser af og udfordrer det bestående. Det gør vi bedst sammen, og derfor ønsker vi i Energinet at styrke og udvide vores samarbejde med danske og europæiske aktører, så vi fortsat kan finde robuste løsninger, der giver sikker forsyning.

 

 

Ny viden, nye processer og nye værktøjer

F&I-projekterne varierer fra meget håndgribelige udviklingsprojekter med korte deadlines til langsigtede analyser og forskning i fremtidige potentialer som for eksempel elektricitet udvundet af saltvand.

 

- Det er rigtig dejligt at se, hvor meget vi har gang i. Det er ikke nogen lille opgave, vi står overfor med den grønne omstilling, og vi skal nå meget på kort tid. Det kræver ny viden, nye processer og nye værktøjer. Vi skal også i endnu højere grad indgå samarbejder og partnerskaber med folk og firmaer i andre sektorer. Det kan være producenter af husholdningsapparater, der har input til arbejdet med fleksibelt forbrug, IT-virksomheder med input til digitale løsninger eller NGO’er med  klimaet på dagsordenen,” siger Hanne Storm Edlefsen.

 

I faktaboksene er der eksempler på projekter, og hele rapporten kan læses her. https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/F-og-I-Aarsrapport-2018

 

Kontakt

Eksempel: Lasermålinger giver mere effektiv beskæring af træer ved højspændingsledninger.

Beskæring af træer, der ikke må vokse ind i højspændingsledninger, er et manuelt og dyrt arbejde. I 2018 kørte Energinet et Energinet et pilotprojekt, hvor en LiDAR-scanner , teknologi hvor laserstråler bruges til at måle afstande, monteret på en helikopter indhentede data fra 250 km højspændingsledninger. Ved at bearbejde dataene med avancerede algoritmer kan man forudsige, hvordan træerne vokser. Det giver Energinet mulighed for at udskyde beskæring, til det er nødvendigt, fordi der er styr på træernes højde.

Eksempel: Geografiske regulerkraftbud skal opfylde behov for lokal balancering af elnettet.

Elektrificering og en stigende mængde af vedvarende energi, der producerer som solen skinner og vinden blæser, øger behovet for at kunne balancere elnettet også helt lokalt.
I den nærmeste fremtid demonstreres et nyt virkemiddel i form af geografisk afgrænsede bud til aflastning af lokale overbelastninger.
Det kan gøre det muligt at undgå at bede specifikke elproducenter om at skrue op eller ned for produktionen og i stedet udnytte forbrugs- og produktionsfleksibilitet på et frivilligt marked.
Løsningen udvikles som et pilotprojekt i et tæt DSO-TSO-samarbejde. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.