XBID fylder 1 år med 16 millioner handler

Det grænseoverskridende, pan-europæiske intraday-marked, ”cross-border intraday”, XBID, som gik i luften den 12.-13. juni 2018, fylder 1 år med over 16 millioner handler i bagagen. Udvidelsen af XBID til yderligere syv lande er forventet i 4. kvartal 2019.

Det grænseoverskridende, pan-europæiske intraday-marked, ”cross-border intraday”, XBID, kan i dag fejre 1 års fødselsdag – og fejre dagen med succes.

Siden XBID gik i luften 12.-13. juni 2018 på tværs af 14 lande, er der gennemført over 16 millioner handler med el på tværs af landegrænser, og antallet af handler stiger hele tiden.

XBID er et it-system, der sammenkobler og ensretter handlen på alle elforbindelser mellem de lande, der deltager.

Intradaymarkedet og handel på tværs af lande er et vigtigt skridt for både øget konkurrence og grøn omstilling. Med en stigende andel af fluktuerende vedvarende energi fra vind og sol i elsystemet udgør et europæisk intraday marked en vigtig brik i balancering af produktion og forbrug kort før driftsøjeblikket.

Indtil nu deltager Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Letland, Litauen, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig i XBID.
Men forberedelserne til, at en anden bølge lande kan komme med, er allerede i gang. Der er lige nu forberedelser af test for integration af Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumænien, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.
XBID udvikles konstant for at bringe yderligere værdi til markedsaktørerne og en ny release til systemet forventes i slutningen af 2019.
 
Som ved første go-live planlægges en prøveperiode med markedsaktørerne, som også giver mulighed for nye aktører på XBID platformen at vænne sig til systemet inden go-live af anden bølge. I oktober 2019 afholdes et pre-launch event, for at forberede markedsaktører inden go-live af anden bølge.
 

 

KONTAKT

FAKTA

El handles på en række forskellige europæiske elbørser og på forskellige markeder.

Day ahead markedet: Forud for det døgn, hvor strømmen skal bruges, handler producenter, forbrugernes elhandlere, m.fl. med hinanden for at sikre stabil og konkurrencedygtig forsyning. Bl.a. udbyder kraftværker, vindmølleejere osv. time for time den strøm, de kan producere. De billigste bud vælges efterfølgende for at møde det forventede forbrug.  I Day ahead-markedet fastlægges de store linjer i produktion og forbrug.

 
Intraday markedet: Inden for driftsdøgnet kan der handles på Intradaymarkedet. Der kan være fordelagtigt eller nødvendigt at handle, fx fordi en vindfront kommer på et senere eller stærkere end forventet.
 
 
XBID
XBID er en IT-løsning, som kobler og ensretter de forskellige intraday-markeder.
alle de europæiske elbørsers ordrebøger bliver samlet i en fælles ordrebog. XBID-systemet ga-ranterer dermed, at der hele tiden er overblik over produktion og forbrug og dermed mest mulig konkurrence og bedst mulig udnyttelse af den produktion, der er til rådighed.

 

LÆS OGSÅ


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.