Test af COBRAcable forventes igangsat 3. juli

TenneT and Energinet har udsendt en UMM om idriftsættelse af COBRAcable. I perioden 3. juli 2019 til og med 6. september 2019 forventes der udført en række test på COBRAcable.

 

Fra den 7. september 2019 forventes den fulde kapacitet på COBRAcable at blive givet til spot- og intradaymarkederne.

TenneT og Energinet vil sælge finansielle transmissionsrettigheder på COBRAcable på månedlige og årlige auktioner. Den første auktion forventes at finde sted efter en måneds stabil drift efter 7. september 2019. Det vil sige, at den første auktion forventes at være auktionen for november 2019, som afholdes i oktober 2019.

Test af COBRAcable
Tabellen nedenfor angiver de forventede energier for hver test.

Testdag

Testenergi

(MWh)

Testretning

1

0

-

2

0

-

3

191

DK1 eksporterer

3

338

NL eksporterer

4

0

-

5

832

DK1 eksporterer

6

495

DK1 eksporterer

7

512

DK1 eksporterer

8

55

DK1 eksporterer

8

260

NL eksporterer

9

22

DK1 eksporterer

9

229

NL eksporterer

10

0

-

11

0

-

12

0

-

13

0

-

14

319

DK1 eksporterer

14

200

NL eksporterer

15

27

DK1 eksporterer

15

67

NL eksporterer

16

1367

NL eksporterer

17

977

DK1 eksporterer

18

199

DK1 eksporterer

19

329

DK1 eksporterer

20

933

DK1 eksporterer

21

1128

NL eksporterer

22

3033

DK1 eksporterer

22

395

NL eksporterer

23

467

DK1 eksporterer

23

790

NL eksporterer

24

3500

DK1 eksporterer

24

4062

NL eksporterer

25

55

DK1 eksporterer

25

41

NL eksporterer

26

55

DK1 eksporterer

26

41

NL eksporterer

27

10155

NL eksporterer

28

12186

NL eksporterer

 

Der kan ikke drages en direkte reference mellem en testdag og en specifik kalenderdag. Tabellen viser de test, der skal afholdes i den forventede rækkefølge. Test kan ændres, annulleres, eller flyttes, og rækkefølgen kan ændres.

Berørte markeder
TenneT og Energinet forventer ikke at købe testenergi i hverken spot-, intraday-, eller balancemarkederne.

TenneT vil afholde et udbud med henblik på at indgå en kontrakt med en markedsaktør, som kan levere/forbruge energi, som krævet for hver test.

Udover kontrakterne kan TenneT og Energinet anvende specialregulering til anskaffelse af testenergi.

I testperioden vil der ikke blive frigivet kapacitet på COBRAcable til spot- eller intra-daymarkederne.

Disclaimer
Den angivne testenergi indikerer udelukkende den planlagte energi til udførelse af testene. Den faktiske energi kan variere fra den planlagte testenergi.

Brugen af information i denne artikel sker på læserens eget ansvar. Hverken Ten-neT eller Energinet kan gøres ansvarlig for noget tab, der måtte opstå, som følge af brugen af nogen information angivet i denne artikel.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.