DSO-TSO-samarbejde-nyhed
Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

2 millioner danske elforbrugere kan nu flexafregnes

En kæmpe, rund milepæl er nået i det danske elsystem. To millioner danske elforbrugere kan nu afregnes time for time og fx få gevinst af at bruge strømmen, når den er grøn og billig.

Der er noget særligt ved at se kilometertælleren i sin bil, lige i det øjeblik den står på et helt rundt tal. På samme måde er det også med den tæller, der viser, hvor mange danske elforbrugere, der kan flexafregnes.
 
1.august rundede den 2 millioner.
 
Dermed kan langt over halvdelen af Danmarks i alt 3,4 millioner elforbrugere nu drage fordel af at de muligheder, som timeafregning giver. 

Fast og fleksibel

Mange forbrugere betaler i dag en fast pris for strømmen om dermed den samme pris per kWt, uanset hvornår på døgnet den bliver brugt, eller om elprisen rent faktisk er høj eller lav i den enkelte time. Derfor har de fleste umiddelbart ingen økonomisk gevinst ved i det daglige at flytte dit forbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billig. 

Men mange danskere har de senere år fået installeret fjernaflæste elmålere, og med udrulning af flexafregning bliver timeafregning mulig. Senest med udgangen af 2020 skal alle danske elforbrugere have fjernaflæste målere og flexafregning.

Fordel at flytte forbrug

Og flexafregning er en kæmpe fordel for både forbrugerne og den grønne omstilling, forklarer Signe Horn Rosted, områdeleder for Forretning og Elmarked i Energinet Elsystemansvar.
 
- Vi kan som forbrugere spare penge, hvis vi bruger mest strøm, når den er billig, fx når det blæser meget, og udbuddet er stort. Vi kan også vælge at blive mere grønne, hvis vi bruger mere strøm, når de vedvarende energikilder producerer, siger hun.
 
- Og fleksibelt forbrug er også en stor gevinst for den grønne omstilling og elforsyningen. I takt med at vi får mere og mere vedvarende energi ind i elsystemet, så kommer en større del af elproduktionen, som vinden blæser, og solen skinner. Derfor er det en fordel, hvis nogle forbrugere flytter deres forbrug fra en vindstille time til en blæsende time.

Nye smarte løsninger

I dagligdagen tager de færreste af os bestik af vind, vejr eller spotpriser på elbørserne, når vi tænder for vaskemaskinen, men flexafregning giver helt nye muligheder for smarte og automatiske løsninger. En række elleverandører har allerede produkter på hylderne, hvor kunderne fx betaler den faktiske spotpris og ikke en fast kWt-pris. Og flexafregning gør det yderligere muligt at kombinere en række live-data om vind, vejr, elpriser, CO2-udledning eller andet med elforbruget i husholdningerne, fx at elbilen lader op om natten, når elprisen er lav, eller at fryseren eller den elektriske varmepumpe tager bestik af, om en vindfront er på vej, og tilpasser så de køler eller varmer, når der er meget grøn energi i nettet.
 
- En række elhandlere, andre virksomheder og iværksættere står på spring med nye løsninger. Og med 2 millioner forbrugere på flexafregning er der virkelig et stort kundegrundlag og muligheder for at få kickstartet fremtidens smarte og grønne produkter, siger Signe Horn Rosted.

 

Kontakt

FAKTA OM FLEXAFREGNING

- Alle danske elforbrugere skal inden udgangen af 2020 have fjernaflæst elmåler (over 3 mio. forbrugere har det allerede) og kunne flexafregnes.
- Forbruget registreres dermed time for time, og det bliver muligt at betale det, din strøm koster, i den time du bruger den. Det giver mulighed for at spare penge ved at flytte forbrug og gøre det fleksibelt.
- Det er dit lokale elnetselskaber, der har ansvaret for at installere elmålere og udrulle flexafregning.
- Elhandlerne tilbyder og udvikler elabonnementerne, fx nye smarte abonnementer, der er tilpasset flexafregning, og du kan vælge det produkt eller den leverandør, der passer til dit behov.
Læs mere om flexafregning.

 

STATISTIK OM UDRULNING AF FLEXAFRENING
- Det danske elnet er inddelt i 51 netområder med i alt ca. 3.400.000 elforbrugere.
- 1. august 2019 nåede antallet af forbrugere på flexafregning op på 2.008.000 – 1. juli var tallet 1.951.000.
- 6 netområder er nu 100 procent overgået til flexafregning, og yderligere 2 områder er meget tæt på. Mange netområder følger den plan, der er lagt frem mod 2020, for udrulning af flexafregning. 9 netområder har endnu ikke indført flexafregning.
- Sjælland er længst fremme og har nu 1.388.000 flexafregnede forbrugere. Det svarer til ca. 90 procent af alle elforbrugere. Der er faktisk en fordel for elsystemet, at Østdanmark er ”first mover”. Her er forsyningssikkerheden lidt mere udfordret af overgangen til grøn energi og nedlukning af kraftværker end i Vestdanmark, og derfor er det en fordel, at mest muligt forbrug kan blive fleksibelt og tilpasset produktionen i netop Østdanmark.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.