Energinet-errits

Energinet er blandt Europas mest effektive el- og gastransmissionsselskaber

De europæiske forsyningstilsyn har i en netop offentliggjort benchmarkundersøgelse målt TSO’ernes effektivitet. Energinet ligger i top. Administrerende direktør glæder sig: Vi skal ikke bare indpasse sikker og grøn energi, men også omkostningseffektiv energi, siger Thomas Egebo.

"Energiens trilemma” er på en og samme tid at sikre høj forsyningssikkerhed, grøn omstilling og gøre det på en omkostningseffektiv måde.
Derfor glæder resultatet af en europæisk sammenligning af transmissionsselskabers effektivitet Energinets administrerende direktør, Thomas Egebo. Sammenslutningen af europæiske forsyningstilsyn, CEER, scorer Energinet til at være blandt de mest omkostningseffektive el- og gastransmissionsselskaber i Europa.

Score på 100 og 88
Energinet får topplacering og en effektivitetsscore på 100 procent blandt de 17 el-TSO’er, der er undersøgt. Syv andre TSO'er får også scoren 100 procent.
I undersøgelsen af gas-TSO’er får Energinet en score på 88 procent, blandt de 29 gas-TSO’er der er undersøgt, og Energinet ligger dermed pænt over gennemsnitsscoren på 79 procent.

- Det er vigtigt for ikke bare os i Energinet, men for hele det danske samfund, at el- og gassystemerne bliver drevet effektivt. Lidt forsimplet sagt, er det en udfordring at sikre høj forsyningssikkerhed og en udfordring at indpasse en masse vedvarende energi – men det virkeligt svære er at gøre de to ting samtidigt og tilmed gøre det effektivt, så forbrugernes regning bliver lavest mulig. Resultaterne understreger, at vi er på rette kurs, siger Thomas Egebo.

Han understreger, at Energinet fortsat vil holde et højt fokus på effektiviseringsmuligheder.

Ved den seneste tilsvarende undersøgelse for el-TSO’er scorede Energinet også topkarakteren 100 procent. Siden forrige undersøgelse, der byggede på 2013-tal, har Energinet overtaget og integreret ti regionale elnetselskaber og dermed hele det danske 132/150 kV-transmissionsnet. Thomas Egebo peger på, at det har ført til en række synergier og effektiviseringer, som trods en voldsom forøgelse i anlægsmassen er med til at sikre en ny topplacering.

Nye udgifter
Den forrige gas-benchmark blev lavet i 2014, og selv om der i mellemliggende periode ikke er bygget ny gasinfrastruktur, og Energinets effektivitet derfor vurderes på samme antal kilometer rørledninger, stationer mv., så er Energinet gået fra en score på 100 til 88.

Årsagen er bl.a. øgede udgifter til kontrolcenter og overvågning, drift af kompressorstation og udgifter til at indpasse og fremme biogas. Da Energinet er en lille TSO på gasområdet, vægter udgifterne forholdsvis meget i benchmarkundersøgelsen.
Desuden er de kriterier, som TSO’erne vurderes ud fra, ændret, så lande med fx klippegrund eller store vådområder må bruge flere penge på drift, end lande hvor det er umiddelbart er nemmere at grave gasrør i jorden.

- Det er glædeligt, at vi kan vise danskerne, at el- og gastransmissionsnettet bliver drevet effektivt, så private forbrugere får lave tariffer og virksomheder dermed konkurrencedygtige vilkår. I takt med at vi skal indpasse meget mere grøn el, der ofte kommer som vinden blæser, og få store mængder biogas på gasnettet, bliver det ikke en mindre vigtig opgave – tværtimod, siger Thomas Egebo.

 Læs benchmarkundersøgelserne på Forsyningstilsynets hjemmeside.

MEDIEKONTAKT

OM BENCHMARK

Undersøgelsen Transmission Cost Benchmark project 2018 er lavet af konsulenthuset SUMICSID for sammenslutningen af de europæiske tilsyn/regulator, CEER
 (Council of European Energy Regulators).
I 2009 og 2013 blev der gennemført lignende benchmarkanalyser for eltransmission (e3GRID), hvor Energinet fik en effektivitetsscore på 84 pct. i 2009 og 100 pct. i 2013. I 2014 blev den første tilsvarende analyse gennemført for gastransmission (e2Gas), hvor Energinet fik en effekti-vitetsscore på 100 pct.

Datagrundlaget omfatter antal kilometer luftledninger, kabler, antal master, transformere, felter, reaktorer mv. samt antal kilometer gasrør, MR-stationer mv. Tilsvarende er alle omkostningsdata indmeldt, dvs. investeringer for perioden 1973-2017 og driftsomkostninger for 2017.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.