nordic grid development plan 2019 frontpage

Nordiske TSO'er udgiver netudviklingsplan for 2019

De fire nordiske TSO'er udgiver hvert andet år en fælles nordisk netudviklingsplan (Nordic Grid Development Plan), og 2019-udgaven er nu tilgængelig. Rapporten beskriver de vigtigste drivkræfter i et nordisk elsystem under forandring, såvel som planlagte og igangværende tiltag til udvikling af nettet. Disse skal imødekomme de stadigt skiftende og udfordrende krav, som det nordiske transmissionsnet står over for.

Transmissionssystemoperatørerne (TSO'erne) i Finland, Sverige, Danmark og Norge har  i dag udgivet den nordiske netudviklingsplan for 2019. Rapporten indeholder en samlet oversigt over nuværende planer og projekter rettet mod udvikling af nettet i Norden og præsenterer en fælles tilgang til den overordnede udvikling af det fremtidige nordiske elsystem. Desuden fremlægger rapporten nogle fælles, koordinerede undersøgelser af mulige, fremtidige netinvesteringer i fem nordiske korridorer. 

2019-rapporten er i tråd med Nordisk Ministerråds ønske om en fælles nordisk netudviklingsplan.  Den nordiske netudviklingsplan vil fortsat blive opdateret hvert andet år som en del af det brede og helhedsorienterede samarbejde beskrevet i rapporten “The way forward – Solutions for a changing Nordic power system”.

Netudviklingsplanen for 2019 beskriver den ændrede funktionalitet, der kræves af nettet i fremtiden. De vigtigste drivkræfter for den nordiske netudvikling er identificeret i planen og består af øget omskiftelighed på grund af en voldsom stigning i vedvarende energi, lukning af fossile brændselsanlæg, stigning i forbruget grundet en højere grad af elektrificering og nye industrier, aldrende udstyr og behov for reinvesteringer i eksisterende net, nye forbindelser til  det kontinentale Europa og nedlukning af atomkraftværker i Sverige. Disse regionale bevæggrunde for udvikling af nettet har medført en ganske betydelig stigning i de nordiske TSO'ers netinvesteringer. Samtidig er flere tiltag, som skal gøre elektricitetsmarkederne og driften mere effektive, under udvikling. 

Rapporten for 2019 omfatter en indledende vurdering af fem nordiske korridorer med fokus på markedssimulationer, handelsgevinster og en analyse af kapacitet på korridorerne. De fem korridorer blev oprindeligt identificeret i NGDP 2017, og der er herefter udarbejdet bilaterale undersøgelser for hver korridor på grundlag af en fælles evalueringsramme og et nordisk referencescenarie, som omfattede planlagte, interne forstærkninger i hvert land. Undersøgelsernes resultat udgør de tidlige fremtidsudsigter for eventuelle fremtidige netinvesteringer i de fem korridorer, og de viser samtidig, at der er potentiale for yderligere at styrke kapaciteten mellem de nordiske lande.  

Med et tæt sammenkoblet elsystem er det vigtigt at fortsætte den nordiske koordination og samarbejdet omkring netplanlægning og undersøgelser. 

"Energisektoren ændrer sig hurtigt.  I takt med, at sektoren bliver mere kompleks, er det vigtigt fortsat at se på, hvordan de nordiske lande kan understøtte hinanden.  Et stærkt net gør det muligt for produktion fra vedvarende energikilder at etablere sig på markedet og erstatte produktion fra fossile brændstoffer. Dette muliggør en produktionsportefølje, der er 100 procent fri for fossile brændstoffer", siger Hanne Storm Edlefsen, områdeleder for Energinets strategiske planlægning. 

Den nordiske netudviklingsplan for 2019 kan findes her: Nordic Grid Development Plan 2019

Kontakt

FAKTA


Rapporten ”The way forward - Solutions for a changing Nordic power system” blev udgivet i marts 2018.  Siden da har de nordiske TSO’er arbejdet på at udvikle de løsninger, der blev identificeret i samarbejde med interessenterne. Den næste udgave af rapporten udgives i foråret 2020.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.