Dansk Gasdistribution og HMN GasNet bliver til Evida

Fra den 1. oktober 2019 samles 400.000 kunder og 18.000 km gasrør i selskabet Evida. Selskabets hovedopgaver er at sikre effektiv drift og vedligehold af det landsdækkende gasnet, medvirke til grøn omstilling af gassen og sikre forsyningssikkerhed til de over 400.000 kunder, der i dag har gas som primær energikilde.

Evida vil have stort fokus på den grønne omstilling med en optimal udnyttelse af det landsdækkende gasnet, der har en værdi på ca. 55 mia. kroner og en restlevetid på minimum 50 år. Der er derfor tale om en veletableret og driftssikker infrastruktur, der har afgørende betydning i forhold til at sikre forsyningssikkerhed også på langt sigt.

 

”Gasnettet vil spille en vigtig rolle i Danmarks grønne omstilling, i takt med at gassen i nettet bliver omlagt til biogas og grønne gasser, ligesom det kan fungere som energilager til de vindstille perioder,” siger administrerende direktør Ole Kalør og fortsætter: 

 

”Vi ser ind i nogle meget spændende år, hvor vi alle i energisektoren har et stort ansvar for at udnytte vores samlede grønne energipotentiale på den samfundsmæssigt bedste måde. Derfor er det kun naturligt, at distributionsselskaberne i et lille land som Danmark samles i et fælles selskab med fælles vision for fremtiden”.


Effektivt selskab med ensartet prisstruktur

Beslutningen om at samle de to selskaber blev truffet tilbage i 2017 af den tidligere regering. Formålet med konsolideringen af distributionsselskaberne er blandt andet at skabe et effektivt selskab med en ensartet prisstruktur på tværs af landet til gavn for de mere end 400.000 gaskunder.

 

Evidas hovedsæde er under etablering i Viborg, og selskabet vil desuden have to driftscentre i henholdsvis Sorø Kommune og i Trekantområdet. Virksomheden har desuden kontor og lagerfaciliteter i Odense og Søborg, men disse lokationer vil blive lukket ned på sigt.


Om Evida

 Ejes af Energinet
 Beskæftiger 450 ansatte
 Drifter og vedligeholder 18.000 kilometer gasnet
 Distribuerer gas til mere end 400.000 kunder – private og erhverv
 E’et i Evida står for energi, mens vida betyder liv. "Evi" giver associationer til noget uendeligt.


Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.