Energinet sender sin første anbefaling for elforsyningssikkerheden

I 2018 var den danske elforsyningssikkerhed igen i europæisk topklasse med en leveringssikkerhed på 99,996 procent. Efter tilbagemeldinger fra elsektorens aktører sender Energinet nu sin første anbefaling af det fremtidige niveau for elforsyningssikkerhed til klima-, energi- og forsyningsministeren. Anbefalingen er en planlagt elforsyningssikkerheden i 2030 på 99,993 procent.

Energinet anbefaler et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden på 99,993 procent leve-ringssikkerhed i 2030. En leveringssikkerhed på 99,993 procent svarer til, at en elforbruger årligt i gennemsnit kan være uden el i 35 minutter i 2030. Heraf forventes 7 minutter, at skyldes eltransmissionssystemet, som Energinet er ansvarlig for, og de resterende 28 minutter forventes at komme fra afbrud i eldistributionsnettene. 

Til sammenligning oplevede danske elforbrugere i 2018 i gennemsnit at være uden el i samlet set ca. 21,9 minutter.

Energinet har efter høringen, der blev afsluttet den 27. september, valgt at fremhæve usikkerhederne i analyserne bag redegørelsen samt metoden til at imødegå effektudfordringerne på længere sigt. Ændringerne i forhold til det tidligere udkast til redegørelsen er nærmere beskrevet i høringsnotatet.

Stigende investeringsniveau, men udfordrende perioder
For at fastholde elforsyningssikkerhedens høje niveau og integrere endnu mere vedvarende energi skal der investeres stadig mere i elsystemet herunder elnettets komponenter, ligesom det bliver nødvendigt at udskifte store dele af elnettet, i takt med at det ældes. 

Søren Dupont Kristensen, der er administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar, slår fast, at elsystemet stadig er både stabilt og sikkert – og fortsat vil være det frem mod 2030 - samme år, som det danske elsystem skal være 100 procent grønt på baggrund af en tredobling i elproduk-tion baseret på vind og sol.

- Vi arbejder intenst på at forberede elsystemet til at transportere den stigende mængde grønne strøm, forbrugerne vil efterspørge de næste 10 år, fx til elbiler og varmepum-per. Dette kræver massive ændringer til elsystemet og undervejs kan vi opleve perioder, hvor risikoen for afbrud en smule større".

Stigende risiko for mangel på effekt
Energinet vælger fremadrettet at ville acceptere 5 afbrudsminutter, som følge af effektmangel. Selv om Energinet de seneste år også har villet acceptere op til 5 afbrudsminutter som følge af effektmangel, har der ikke manglet strøm som følge af manglende elproduktion.

Prognoser viser dog, at der i 2030 vil være 4 årlige afbrudsminutter i Vestdanmark og 16 minut-ter i Østdanmark grundet effektmangel. Energinet har igangsat en række tiltag og forventer, at tilpasninger til elmarkedet kan sikre, at afbrudsminutter som følge af effektmangel i gennemsnit ikke overstiger 5 minutter på landsplan. 

Energinet vil løbende holde øje med udviklingen og vurdere, om der bliver behov for en såkaldt midlertidig strategisk reserve i Østdanmark, som kan aktiveres i særlige situationer med presset elforsyning.


Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.