Uansvarligt at lægge mere end 15 procent af 400 kV-forbindelse som kabler i jorden

Det samlede danske elnet bliver truet på sin stabilitet, hvis mere end 26 km af forbindelsen i Vest- og Sønderjylland bliver lagt som kabel. Det kan ødelægge komponenter i systemet, men også elektriske apparater ved forbrugerne.

Jyllands-Posten skriver d. 3. november om Energinets projekt med at forstærke elnettet i Syd- og Vestjylland og lave en ny 400 kV-forbindelse mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske grænse. 

Energinets undersøgelser har vist, at det er muligt at lægge op til 15 procent af den 170 km lange strækning som kabler i jorden, og derfor lægger man op til, at op mod 26 km af forbindelsen bliver lagt som kabler i jorden, og resten bliver luftledninger.

- Kabler i jorden opfører sig helt anderledes end luftledninger, og der er ingen steder i verden, hvor der er erfaringer med så lange 400 kV-strækninger. Vi kan godt grave kablerne i jorden, men anlægget vil så udgøre en stor risiko for resten af elnettet, og derfor vil det være meget uansvarligt at forsøge at en kabellægning med den teknologi som eksisterer i dag, siger Henrik Riis, der er administrerende direktør for Energi-net Eltransmission.

Forskning i kabler intensiveret
Danmark er foregangsland, når det kommer til at kabellægge vekselstrøm på de allerhøjeste spændingsniveauer.
Energinet har i en årrække forsket netop i at kabellægge 400 kV-forbindelser og har intensiveret den forskning de senere år i håbet om på sigt at kunne lægge længere 400 kV-strækninger i jorden. Kablerne, der går under vandet til og fra Danmark, er jævnstrømsforbindelser, der er udviklet til at overføre store mængder energi over lange, ubrudte strækninger, hvor man kan styre mængden og retningen af den overførte energi. Jævnstrømskabler er således ikke egnede til kortere indenlandske strækninger. 

-  Hovedproblemet er, at lange kabelstræk i en vekselstrømsforbindelse forstærker den ”støj”, der er i elnettet, og den støj kan i sidste ende ødelægge komponenter i elsy-stemet eller apparater hos forbrugerne. Forskning og udvikling kan måske vise, at det om 10 eller 15 år er muligt at kabellægge mere, men af hensyn til danskernes forsyning og stabiliteten i det danske elnet tør vi på nuværende tidspunkt ikke at gå læn-gere end 15 procent, siger Henrik Riis.

Den gamle forbindelse har nået sin grænse
Han uddyber, at han er enig i de pointer, der fremføres af danske eksperter og citeres fra WSP´s rapport i Jyllands-Postens artikler: At hvis vi havde rigtig god tid, kunne bruge flere af samfundets penge og var villige til at tage større risici med elforsyningens sikkerhed og kvali-tet, så ville det være muligt at lægge længere kabelstrækninger i jorden:

- Vi har bare brug for forbindelserne nu og ikke om 10-15 år, og derfor er konklusionen entydig, siger Henrik Riis.

Den nuværende 150 kV-luftledning mellem Idomlund og Karlsgårde ved Varde har i dag nået sin grænse, og med flere nye havmølleparker i Nordsøen på vej, er det nødvendigt at forstær-ke elnettet, for at strømmen kan komme frem til forbrugerne.

Fragt af grøn strøm

De sidste ti år er andelen af vindenergi i elnettet vokset fra 18 til over 40 procent. Kraftværker i de store byer lukker eller neddrosler, og strømmen bliver i langt højere grad produceret af vindmøller. De står ofte på havet eller langt fra forbrugerne og byerne med det resultat, at meget mere strøm i fremtiden skal transporteres over meget længere afstande. Det kræver store omstillinger i elnettet.
Snart får vi mange flere timer, hvor danske vindmøller producerer meget mere strøm end det totale danske forbrug. Derfor kan den grønne strøm sælges og komme forbrugere i nabolande til gode, ligesom Danmark kan importere strøm, når det ikke blæser.
Det mere end 700 km lange jævnstrømskabel fra Danmark til England, Viking Link, er blandt andet vigtigt for den handel mellem landene og hænger tæt sammen med den danske 400 kV-udbygning.
Det er en milliardgevinst for Danmark og den grønne omstilling, at det danske elnet bliver stærkere forbundet med både Tyskland og England.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.