Søkabel til England fremmer grøn omstilling

Det undersøiske elkabel til Storbritannien, Viking Link, er en del af løsningen på en effektiv grøn omstilling.

Pressemeddelelse
Viking Link, det kommende undersøiske elkabel mellem Danmark og England, vil gøre det mere attraktivt at investere i vedvarende energi i Danmark. Kabelføringen er dermed en del af løsnin-gen på en mere effektiv grøn omstilling. Det gælder uanset, at kablet på kort sigt ikke ventes at dæmpe udledningen af CO2, som der har været fokus på i Jyllands Posten.

Forklaringen er, at sammenkoblingen af landene fører til, at vi i Danmark vil kunne udnytte vores vindenergi bedre, end vi gør i dag. Konkret forventer Energinet, at vi med Viking Link årligt kan afsætte 76.000.000 kWh grøn strøm til udlandet, som ellers vil gå til spilde, fordi vi ikke kan forbruge det i Danmark. Det svarer til knap 20.000 husstandes årlige elforbrug.


Afsætning af dansk vindmøllestrøm
Selv med væsentlig øget brug af el i bl.a. fjernvarmesektoren vil vi ikke kunne bruge al den vedvarende energi, der produceres i Danmark, når det virkeligt blæser. Og de eksisterende udlandsforbindelser er ikke nok til at undgå stop for vindmøllernes produktion. Det vil Viking Link ændre.

”Med Viking Link kommer der bedre muligheder for at afsætte vores strøm, og det giver bedre vilkår for investeringer i mere vedvarende energi. Så det åbner for endnu mere produktion af vedvarende energi i Danmark”, siger Søren Dupont Kristensen, der er direktør for Elsystemansvar i Energinet.

Oveni er det en god forretning at sælge dansk vedvarende energi til udlandet frem for at lade den gå til spilde.


Sammenkoblede net i Europa
Mere generelt i et internationalt perspektiv vil også landene omkring os få bedre forudsætninger for at udbygge deres vedvarende energi i takt med, at de europæiske elnet bliver bedre og bedre sammenkoblede.

Danmarks elnet er i forvejen koblet sammen med Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Viking Link forbinde os med Storbritannien og indirekte også forstærke sammenhængen med Tyskland. Linjen er på EU’s liste over vigtige infrastrukturprojekter, der bidrager til sammenkobling af de europæiske elnet.


Mediedækningen i Jyllands Posten rummer derudover en fejlslutning, der går igen flere steder – nemlig at Viking Link hovedsageligt vil komme til at flytte tysk kulbaseret el til Storbritannien. Det er ikke vores vurdering. Trafikken vil nærmere være, at Danmarks vedvarende energi går til Storbritannien frem for til Tyskland, som i dag, Og den manglende import fra Danmark kan føre til, at tyskerne bliver nødt til at skrue op for de kulfyrede værker for at dække deres egen efterspørgsel.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.