Copenhagen School of Energy Infrastructure åbner i dag

CBS åbner et nyt center, som skal forske i den energiinfrastruktur, der behøves for at gøre grøn omstilling mulig. Forskningscenteret finansieres af store, europæiske energiselskaber og støttes af EU-Kommissionen. Centeret skal bibringe indsigt og ny viden til EU-Kommissionen og den europæiske energisektor.

Klimaforandringer og grøn omstilling er kæmpe samfundsudfordringer. Et af CBS’ bidrag til at løse dem er et nyt forskningscenter, Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI),  som skal forske i fremtidens energiinfrastruktur, og hvordan vi bedst kan implementere teknologi, der begrænser CO2-udledning. Forskningens fokus vil blandt andet være på grøn politik, regionale beslutningsprocesser og integrerede netværk for energi og fx transport.

CBS’ rektor, Nikolaj Malchow-Møller, er stolt af det nye forskningscenter, som er placeret ved Institut for Økonomi og skal fungere som tænketank for EU-Kommissionen og energisektoren:

“Bæredygtighed har spillet en væsentlig rolle i CBS’ forskning i mange år, og etableringen af Copenhagen School of Energy Infrastructure er et vigtigt skridt for os i missionen om at bidrage til løsning af klimaudfordringerne. Det gør vi bedst ved at sætte samfundsøkonomi på den grønne omstillings dagsorden. En succesfuld grøn omstilling af energisektoren i Europa og resten af verden handler ikke kun om at udvikle nye, grønne teknologier, men lige så meget om at få dem implementeret bredt i samfundet. Her har samfundsvidenskaben en vigtig rolle, og CBS kan levere forskning i verdensklasse på området,” siger Nikolaj Malchow-Møller.

Tænketank for Kommissionen
CSEI er et europæisk forskningscenter og skal udover både ekspertise og ny viden levere uddannelse inden for energiøkonomi. CSEI er støttet af EU-Kommissionens Generaldirektoratet for Energi (DG Ener) og skal blandt andet kvalificere debatten ved Kommissionens årlige Copenhagen Energy Infrastructure Forum.

“For at forberede vores energisystem på en fremtid med mindre CO2 har vores infrastruktur behov for et gennemgribende eftersyn og en massiv udvidelse. Copenhagen School of Energy Infrastructure kan bygge bro mellem status quo og vores vision for fremtiden ved at bidrage med nødvendig forskning af høj kvalitet," siger Miguel Arias Cañete, EU-kommissær for klima og energi.

En række store bevillinger fra energisektoren har gjort det muligt at etablere CSEI, og målet er at udvide antallet af samarbejdspartnere til flere energivirksomheder, den offentlige sektor og forskningsinstitutioner. CSEI's forskning vil fokusere på fx energiinfrastruktur og finansiering, integration af energisystemer, lovgivning, energimarkeder, energinetværk, teknologi og politik, digitalisering af energisektoren og påvirkning af infrastrukturen, effektive beslutningsprocesser, public acceptance samt finansielle udfordringer ved energiinfrastrukturprojekter.

International anerkendt forsker i spidsen
Det opnåede eksterne finansiering har også gjort det muligt at ansætte professor Tooraj Jamasb som ny Endowed Professor inden for energiøkonomi og som direktør af CSEI. Jamasb er en internationalt anerkendt forsker inden for energiøkonomi og kommer fra en stilling som professor i energiøkonomi ved Durham University Business School, hvor han også var co-director for Durham Energy Institute (DEI). Jamasb har også haft et SIRE-professorat inden for energiøkonomi ved Heriot-Watt University og seniorforsker ved University of Cambridge. Han er tilknyttet Energy Policy Research Group ved University of Cambridge, Centre for Energy and Environmental Policy Research ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt Oviedo Efficiency Group ved University of Oviedo. Han sidder desuden i et rådgivende panel hos den britiske reguleringsmyndighed Ofgem.

“Udviklingen indenfor det teknologiske, lovgivningsmæssige, politiske og sociale område giver nye udfordringer for målet om en fremtidig bæredygtig energisektor og samfundsøkonomi”, siger professor Tooraj Jamasb og fortsætter: 
“CSEI’s fokus på energiøkonomi kan bidrage med et tiltrængt samfundsøkonomisk perspektiv og tilgang til nuværende og nye energiudfordringer."
 
Åbningen af det nye center vil finde sted ved en reception d. 18. november 2019, 15:30-17:30 på Copenhagen Business School, auditorium PHRS20, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.  https://www.tilmeld.dk/CSEI

 

Yderligere oplysninger:
Copenhagen School of Infrastructure's hjemmeside

Eller seniorforkningsrådgiver Philipp Ostrowicz

Følg CSEI på Twitter @CSEICBS

 

 

 

 

Kontakt

Bevillingsgivere

De største bevillingsgivere til Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) er Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) (Danmark), Gascade (Tyskland), GRTgaz (France), Siemens (Danmark/Tyskland), Tennet (Tyskland, Holland), Statnett (Norge), Energinet (Danmark), Rambøll (Danmark) og Gas Distributors for Sustainability GD4S (Belgien). 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.