Nordiske TSO’er klar til brug af NUCS til publicering af utilgængelighedsbeskeder

NUCS, der er et nyt system til indsamling af data på utilgængelig kapacitet til offentliggørelse på ENTSO-E’s transparensplatform, bliver tilgængeligt fra d. 3. december 2019. NUCS indsamler data fra transparensplatformen og genererer et samlet overblik over utilgængelig kapacitet i det nordiske elsystem.

Alle markedsdeltagere kan fra d. 3. december 2019 benytte NUCS til at indsende information om utilgængelig kapacitet til ENTSO-E’s transparensplatform.
Interesserede markedsdeltagere bedes rette henvendelse til nucs@energinet.dk. 

I forbindelse med NUCS go live d.3. december vil alle aktive UMM’er på Nord Pool UMM publiceret af de Nordiske TSO’er blive ”Cancelled” på Nord Pool UMM. Herefter vil de blive re-publiceret på NUCS og derfra sendt til ENTSO-E transparensplatformen. Både gamle og nye beskeder på NUCS kan hentes og genpubliceres på andre platforme.

Forud for at ordningen for flere NEMO’er i Norden træder i kraft, bliver alle markedsdeltagere bedt om at registrere den løsning, de ønsker at anvende til at indsende information om utilgængelig kapacitet til ENTSO-E’s transparensplatform. 

Denne registrering er nødvendig, da de Nordiske TSO’er har ansvar for, at information om utilgængelig kapacitet (over 100 MW) fremsendes til ENTSO-E’s transparensplat-form.
 
Frem til registrerings-deadlinen – der endnu ikke er lagt fast - kan samtlige nordiske markedsaktører fortsat anvende Nord Pools UMM-service. Efter registreringsdeadline kan nordiske markedsaktører fortsat benytte Nord Pools UMM-service eller andre tredjepartsaktører, der er blevet godkendt af de Nordiske TSO’er. 

Information til tredjepartsaktører
Kravene for at blive godkendt som tredjepartsaktør er defineret i transparensforordningen og er beskrevet i ENTSO-E’s Manual of Procedures (MoP). De nordiske TSO’er tilbyder interesserede tredjepartsaktører at blive forhåndsgodkend. Interesserede tredjepartsaktører bedes kontakte nucs@energinet.dk.

Hvad er NUCS?

NUCS, Nordic Unavailability Collection System, er en gratis service for alle markedsdeltagere med det formål at overholde forpligtelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2013 af 14. juni 2013 – den såkaldte transparensforordningen. Den vedrører offentliggørelse af information om utilgængelig kapacitet i produktion, transmission eller forbrug af el.
 
Transparensforordningen kræver, at markedsaktører sender information om utilgængelig kapacitet for produktion og forbrug til ENTSO-Es transparensplatform via TSO’en eller via en tredjepartsaktør. Derudover kræver Europa-Parlamentets og Rådets forordning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 - den såkaldte REMIT - offentliggørelse af intern viden herunder information om utilgængelig kapacitet. NUCS muliggør dette.

NUCS indsamler informationen og sender den til ENTSO-E, der offentliggør den på transparensplatformen. Informationerne bliver også offentliggjort på NUCS’ egen hjemmeside suppleret med data indhentet fra transparensplatformen. Det danner et samlet overblik over det nordiske elsystem.

På nuværende tidspunkt kan de nordiske markedsaktører opfylde deres forpligtigelse under både REMIT og transparensforordningen ved at sende deres information om utilgængelig kapacitet og intern viden til Nord Pools UMM-system, som så videresender informationen til ENTSO-E’s transparensplatform.

 

For yderligere information:

ENTSO E information on transparency

Energinet - indsamling af nordisk utilgængelighedsdata fra markedsaktørene

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.