Eltransmission bliver dyrere fra 2020

Forberedelsen af det overordnede elnet til mere vedvarende energi, ophør af midlertidige prisreduktioner og en række større nedbrud i 2019 fører til højere priser fra årsskiftet.

Omstilling til mere vedvarende energi, en række større nedbrud og udløb af midlertidige reduktioner fører samlet set til, at forbrugere og virksomheder skal betale mere til eltransmissionssystemet, der drives af Energinet.

Prisstigningen på 1,7 øre pr. kWh træder i kraft fra 1. januar 2020 og vil automatisk blive opkrævet via elregningen. For en gennemsnitlig husstand bliver ekstraregningen på 68 kroner om året, mens især energitunge virksomheder vil mærke en større stigning.

Der er flere årsager til, at tarifferne stiger.

 

Udbygning til den grønne omstilling

Vigtigst er, at elnettet de kommende år udbygges til at matche den stadigt stigende andel af vedvarende energi. Vedvarende energi stiller større krav til elnettets kapacitet, fordi el fra eksempelvis havvind produceres langt væk fra de byer, hvor størstedelen forbruges. Derfor skal elnettets motorveje – højspændingslinjer og søkabler – udbygges, ligesom forbindelserne med vores nabolande skal forstærkes.

Dernæst har der i 2019 været flere havarier og større reparationer på kabler og anlæg – eksempelvis Øresundskablet, anlæg på Horns Rev og en af forbindelserne til Norge. Det er omkostninger, der skal dækkes i 2020.

Det tredje er, at Energinets aftale om indkøb af norske vandkraftreserver udløber – en aftale, der siden etableringen af den fjerde forbindelse under Skagerrak har bidraget til lavere omkostninger i det danske elnet.

For det fjerde udløber en midlertidig reduktion i tariffen, der stammer fra tilbageførsel af opsparede handelsindtægter fra udlandsforbindelserne. Den ophører med udgangen af 2020, og vil påvirke tariffen derfra.

 

Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet:

”Det er klart, at vi hellere vil sænke tarifferne end at hæve dem. Men omvendt er udbygningen til fremtidens vedvarende energikilder en del af den grønne omstilling, som kommer hele samfundet til gode”.

”Opgaven med at balancere elnettet bliver langt mere kompleks i et energisystem hvor hovedparten af strømmen kommer som vinden blæser og solen skinner”.

”Det er svært at forudsige tariffen ret meget mere end et år frem i tiden, men vores bedste vurdering lige nu er, at den vil være uændret eller svagt faldende de kommende tre år”.

”Det er ikke kun i Danmark, omkostningerne stiger. Vi ser samme tendens i bl.a. Norge og Sverige, hvor udviklingen også i stort omfang hænger samme med investeringer i grøn omstilling”.

 
Fakta om elprisen

Elpris sammensætning

 
Energinets tariffer (markeret med gul) er den del af elprisen, el-forbrugere betaler til, at der er et moderne og tilstrækkeligt elnet – kabler, transformatorstationer osv. Tariffen dækker også omkostninger til balancering af elnettet – fx rådighed over kapacitetsreserver og andre såkaldte systemydelser, der bidrager til stabil og sikker elforsyning.

Søjlen for 2020 svarer til tallene for 2019, da elprisen i 2020 ikke er kendt endnu. Energinets andel – den gule del – er dog fastlagt.

Tarifferne afregnes med elselskaberne, der laver en samlet afregning med forbrugerne. Grafen viser elprisens sammensætning for private. For virksomheder er sammensætningen anderledes bl.a. pga. en anden afgiftsstruktur.

 

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.